Just nu

Aktuell Bygginfo

2018-12-11

  Byggnationen av entrédelen och plazan är i full gång med siktet inställt på att vara klart under våren 2019. Just nu planteras träd och buskar på plazan och finishen med asfalt på gångarna görs. Ytan för häng och lek vid entrén byggs för fullt med…

2018-07-12

Entreprenörerna som anlagt nya Backadalen är nu färdiga med vägarbetena. Byggbodarna är bortforslade och vi har fått fler p-platser närmast torget reserverade för kundparkering. Här kan man parkera i 2 timmar. Ytterligare platser finns på den grusade parkeringen vid Skälltorpsskolan.    

2018-05-04

I maj månad kommer beläggningsarbete att utföras i tre olika etapper.   7 maj, arbete vid infarten till Selma Lagerlöfs Torg. 8–9 maj, arbete i busskörfältet på Litteraturgatan och då flyttas busshållplatserna temporärt längre ner på gatan. 14–15 maj, arbete i bilkörfälten på Litteraturgatan.   I de första två etapperna påverkas…

2018-03-02

Husen har nu börjat ta form på flera ställen i Selma stad. Göteborgslokaler sätter nu väggarna på det nya stadsdelshuset med rum för kultur och väster om Litteraturgatan har Botrygg pålat och spontat för sina bostadsrätter. Deras byggnation går enligt planerna och en fast kran monteras för fortsatt byggnation. Den nya vägen Backadalen…

2018-02-20

Mellan 26 februari och 2 mars kommer Backadalen att stängas av för fordonstrafik, från Rimmaregatan till Bäckebolsvägen. Arbete kommer att genomföras för att ansluta den nya Backadalenvägen till befintlig väg mot E6:an. Infart till vårdcentralen och Rimmaregatan sker från Litteraturgatan. Följ orangea hänvisningsskyltar på plats. Cyklister och gångtrafikanter kommer fram på…

2017-11-24

Vi har ställt fem frågor om det nya stadsdelshuset med rum för kultur till Åsa Lorentzi, processledare Jämlikt Norra Hisingen SDF Norra Hisingen och projektledare stadsdelshus med rum för kultur. Åsa samordnar stadsdelsförvaltningens arbete med det nya stadsdelshuset, byggnationen är i full gång och vi är nyfikna på vad det nya…

2017-11-03

Från och med 6 november kommer en ny infart för fordonstrafik till Selma Lagerlöfs torg att anläggas. Det innebär att parkeringen kommer att nås från Litteraturgatan. Följ orangea hänvisningsskyltar på plats. Cyklister och gångtrafikanter kommer fram samma väg som tidigare.     Vid frågor eller synpunkter kontakta:…

2017-10-04

Vi har ställt fem frågor till Mats Niklasson, projektledare för GöteborgsLokalers byggprojekt i Selma stad. Nu har de satt spaden i backen vid den tidigare parkeringen.       Vad händer här nu på den tidigare parkeringen? Vi pålar och förbereder för ett nytt stadsdelshus och handelshus, som byggs på…

2017-09-13

Arbetena med omvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg fortsätter nu i allt högre takt, vilket även kommer att märkas i området.   Från den 15 september: GöteborgsLokaler spärrar av ett område för husbyggnation Under veckan kommer anläggning av ny byggarbetsplats för byggandet av stadsdelshuset och handelshuset att påbörjas. På fredag kommer nuvarande…

2017-08-22

Nu pågår arbetet med att bygga upp Litteraturgatan med kross och asfalt så att gatan kan öppnas upp för trafik igen den 28 augusti.   Därefter fortsätter arbetet på Litteraturgatan med hållplatser och betongarbeten samtidigt som utförande av kabelschakter görs längs gatan.