JUST NU

Frågor & Svar

När blir det byggstart?

Byggstart sker i oktober 2016. Då startar Trafikkontoret sitt arbete.

 

Vad är det första som händer?

I stora drag kommer Trafikkontoret att arbeta med följande:
– Backadalen kommer att få ny sträckning. Gatan kommer att ansluta till Litteraturgatan ca 40 meter längre norrut än i dag. Det skapar mer plats för nybyggnation på den södra sidan av Backadalen.
– Litteraturgatan kommer att byggas om till stadsgata med körfält för kollektivtrafiken i mitten. Det ger en smidigare trafik samtidigt som området får en trevligare karaktär.
– Busshållplatsen flyttas så att den kommer närmare det nya torget.
– Stora mark- och ledningsarbeten genomförs för att göra klart för allt det som ska byggas i området.


Klicka här för att se Trafikkontorets film om omvandlingen.

Vilka hus byggs först?

Nu planeras för byggstart av bostäderna väster om Litteraturgatan i juni 2017. Därefter följer byggstart av idrottshallen, stadsdelshuset och handelshuset under hösten. Kvarter J och Q planeras till våren 2018 och övriga kvarter startar under 2019.

Se karta över Selma Stad

Vilka hus kommer att rivas?

Först ut är förskolan bredvid Skälltorpsskolan som kommer att rivas under 2016. När handelshuset är byggt kan nuvarande handelshus rivas för att ge plats åt byggnation av bostäder. Rivning av nuvarande äldreboende med handelsverksamheter i bottenvåningen görs tidigast 2019. Backahus Äldreboende kommer att ersättas med nytt boende i kvarter E.

Hur ser den aktuella byggplanen ut?

Det är klart var de olika byggherrarna kommer att bygga och detaljplanen har vunnit laga kraft.

Klicka på vår översiktsvy över Selma stad och få mer information om vad varje byggherre planerar att bygga, information om stadsdelshus, idrottshall och handelshus samt en preliminär tidplan.

Översiktsvy över Selma stad

 

Hur många hyresrätter och bostadsrätter kommer att byggas?

När alla etapper är färdiga kommer det att finnas över 3 000 nya bostäder i Selma stad. Det kommer att byggas ca 394 hyresrätter och ca 430 bostadsrätter plus 220 studentlägenheter under den första etappen. Planeringen för etapp 2 pågår och innefattar en detaljplan med närmare 700 bostäder längs med Litteraturgatan.

Vart vänder jag mig om jag vill köpa en bostadsrätt?

Enklast är att gå in på hemsidorna till de bolag som kommer att bygga bostadsrätter och göra en intresseanmälan.

Vi som bygger

Vart vänder jag mig om jag vill hyra en lägenhet?

Hyreslägenheterna kommer att hyras ut via Boplats, registrera dig där till en kostnad om 100 kronor per år.

Vart vänder jag mig om jag vill hyra en verksamhetslokal vid torget?

Det är GöteborgsLokaler som förvaltar Selma Lagerlöfs Torg. Om du är intresserad av att etablera dig på torget kan du kontakta: Jonas Lissel, jonas.lissel@goteborgslokaler.se, 031-335 01 25

För verksamhetslokaler i Botryggs hus väster om Litteraturgatan kontaktar du:

Joachim Arcari, joachim.arcari@botrygg.se,
010-5163000

För verksamhetslokaler i idrottshallen kontaktar du:

Bert Hansson, bert@keywe.se, 0701-31 11 11 eller
Jochum Löfgren, jochum@keywe.se, 0733-42 51 10

Kommer det att byggas boende som är anpassat för äldre och pensionärer?

Botrygg kommer att bygga trygghetsboende som vänder sig till dig som är 70 år eller äldre. Då bor man i en vanlig bostad, men med större gemenskap och trygghet och gemensamma utrymmen för samvaro, hobby och rekreation. En trygghetsvärd kommer finnas som stöd.

Läs mer hos Botrygg

 

 

Riksbyggen kommer att bygga en stor andel enligt sitt seniorboendekoncept Bonum som riktar sig till dig som är 55 år och äldre med lättskötta bostäder och med en centralt placerad samlingslokal och övernattningslägenhet för gäster. Med ett tjänsteutbud som gör tillvaron bekväm, enkel och trivsam och med en Bonum-värd på plats finns hjälpen nära till hands.

Läs mer hos Riksbyggen

 

Finns det förskolor och skolor nära torget?

Det finns flera förskolor och skolor i Selma stad. Närmast ligger Brudbergsskolan, väster om Litteraturgatan, som just nu används som evakueringslokal för en annan skola (Skogomeskolan), vilket innebär att det kommer vara skolverksamhet där fram till hösten 2019. Sedan planeras skolan att rivas för att ge plats för en ny skola och troligen även förskola på samma tomt. Den nya Ellen Key skolan i Backa Röd har varit i bruk i drygt 1,5 år. Här finns också flera förskolor nära torget och Skälltorpsskolan som har årskurserna 7-9 och även inrymmer Svenska Balettskolan åk 4-9.

 

Hur utbyggd är kollektivtrafiken till torget?

Idag stannar stombussarna 18 och 19 här. Med dem tar man sig till centrum på ca 15 minuter. Med buss 45 tar du dig både till Bäckebol och direkt till Marklandsgatan.

Vilka verksamheter kommer att finnas längs torgstråket?

Vi planerar för att det bland annat kommer att finnas en stor matbutik, frukt- och grönsakshandel, apotek, bageri, café, restaurang, fiskbutik, frisör, blomsteraffär med mera. Här finns också det nya stadsdelshusets olika verksamheter med t ex bibliotek, kulturskola, teater och naturliga mötesplatser.

Vad händer med konsten som finns på torget idag?

Konsten som finns idag på torget, bland annat Bengt Olsons ristade betongvägg ”Fantisera” och Annika Rydbergs staty ”Pojken och fågeln” kommer att omhändertas och få nya platser i Selma stad.

För vem bygger vi Selma stad?

Alla som vill leva ett gott vardagsliv med närhet till livsmedelsbutiken, bageriet, tandvård, familjecentral, kollektivtrafik och övrig offentlig och kommersiell service som förenklar i vardagen. Dessutom finns parkstråk, mötesplatser, idrott, kultur och en blandning av boendeformer.

Vad är visionen för Selma stad?

Selma stad ska bli en stadsdel där dåtid, nutid och framtid harmoniserar. Vi vill skapa en plats fylld av liv med utgångspunkt från människan där natur, idrott, kultur och byggnader integreras. Ett hållbart, attraktivt och tryggt område fyllt av liv och rörelse.

Hur blir visionen för Selma stad verklighet?

I och med byggnationen av ett stadsdelshus med rum för kultur, en idrottshall omgiven av studentlägenheter och ett handelshus kommer det att vara liv och rörelse runt torget från morgon till kväll. I stadsdelshuset kommer biblioteket att finnas tillsammans med Backa Kulturhus, Selma Center, café och andra verksamheter. I handelshuset finns livsmedelsbutik och i torgstråket flera butiker som bidrar till rörelse. I och runt idrottshallen kommer studenter och idrottsutövare att röra sig under stora delar av dygnet. Tänkta verksamheter är även familjecentral, tandhälsa och andra kommunala verksamheter. I Selma stad är blandningen en del av vardagen. Bostäder och verksamheter ligger vägg i vägg och närheten till skola, idrott och grönska skapar miljöer som lockar till sig människor i olika åldrar, med olika bakgrund och från olika delar av staden. Blandningen avspeglar sig i bebyggelsen, som utöver innehåll och uttryck även varierar i skala. Radhus i två våningar ligger ett stenkast från områdets landmärke i tio våningar. Här bor man, arbetar man och här går man i skola eller handlar till middagen. Allt inom några minuters promenad. Därför vågar vi säga att Selma stad kommer att bli en plats fylld med liv.