OM SELMA STAD

Kartvy

Här får du en samlad bild över Selma stad och kan på ett enkelt och överskådligt sätt utforska hur stadsdelen kommer att utvecklas och fyllas med ännu mera liv. Klicka på de utmärkta platserna för att få mer detaljerad information om allt från bostäder och kommersiella lokaler till torg, parker, handel & service, idrott, kultur, natur och mycket mer.

Förstora handelsområdet

Utforska Selma stad i vår interaktiva karta genom att klicka på respektive hotspot!

Utforska Selma stad i vår interaktiva karta via pilarna åt sidorna!

Bostadsrätter från Botrygg

Här planeras 8 lägenheter.

Korttidsparkering

Här planeras en korttidsparkering.

Hyresrätter och lokaler från Familjebostäder

I kvarter O planeras ca 56 lägenheter i 4-6 våningar. Det blir ett familjärt boende i trivsam miljö i våningshus. Lägenheter sökes via Boplats.

Hyresrätter från Familjebostäder, radhus från Egnahemsbolaget

I kvarter P planeras ca 45 lägenheter i 4-6 våningar. Det blir ett familjärt boende i trivsam miljö i våningshus.

Lägenheter sökes via Boplats.

I kvarter P planerar Egnahemsbolaget för 8 bostadsrätter i radhusform.

Bostadsrätter från Egnahemsbolaget

Här planeras 59 bostadsrätter i ett 10-våningshus med utsikt över Hisingen. Det blir bostadsrätter från 1 till 5 rum och kök, rymliga balkonger, förråd, hiss och smarta planlösningar.  I husen närmast i samma kvarter planeras för ytterligare 46 bostadsrätter.

Selma Lagerlöfs Parkstråk

Här kommer det nya parkstråket att byggas. Det kommer att ligga som ett nav för möten, grönska, avkoppling och aktiviteter.

Bostadsrätter från Botrygg

Här planeras 6 lägenheter.

Stadsdelshus med rum för kultur

Här planeras bl a teater, bibliotek, café, kulturskola, mötesplats för seniorer och fritidsgård.

Bostadsrätter och lokaler från Botrygg

I anslutning till torgstråket och busshållplatsen planeras 60 bostadsrätter i fyra våningar samt lokaler för verksamheter.

Busshållplats

Hållplats för buss som når centrum på 15 minuter. Härifrån kan man även ta sig direkt till Bäckebol och Marklandsgatan.

Handelshus från GöteborgsLokaler

Här planeras lokaler för stor matbutik, detaljhandel samt vård och service. Parkeringsdäck.

Torgstråket

Ett levande stråk med butiker, stadsdelshus och olika typer av verksamheter.

Hyresrätter och lokaler från Familjebostäder

Här planeras 26 hyresrätter och ett äldreboende med 56 platser i 2-4 våningar med butiker i bottenplan mot torget. Det blir ett familjärt boende i trivsam miljö i våningshus. Lägenheter sökes via Boplats.

Hyresrätter från Familjebostäder

Här planeras ett punkthus med butiker i botten och ca 25 hyresrätter.

Hyresrätter och lokaler från Familjebostäder

I det här huset i kvarter C, längst söderut närmast torgstråket, planerar Familjebostäder för 27 hyresrätter i 3-5 våningar. Det blir ett familjärt boende i trivsam miljö i våningshus. Lägenheter sökes via Boplats.

Skälltorpsskolan

Skola i anslutning till parkstråket för årskurserna 6-9. Innefattar även Svenska Balettskolan.

Hyresrätter från Familjebostäder

I kvarter E planerar Familjebostäder  för ca 70 hyresrätter i 3-4 våningar.

Det blir hyresrätter från 1 till 5 rum och kök med rymliga balkonger, förråd, hiss och smarta planlösningar.

Idrottshall och studentlägenheter från Keywe

Här planeras idrottshall i kombination med ca 200 studentlägenheter och verksamhetslokaler kopplade till idrott.

Bostadsrätter från Botrygg

Här planeras 18 lägenheter.

Bostadsrätter från Riksbyggen

I kvarter H och I planeras för två föreningar med ca 130 lägenheter, varav hälften enligt seniorboendekonceptet Bonum +55.

Bostadsrätter från Riksbyggen

I kvarter H och I planeras för två föreningar med ca 130 lägenheter, varav hälften enligt seniorboendekonceptet Bonum +55.

Hyresrätter från Botrygg

Här planeras ca 100 hyresrätter. 12-20 av dessa kan bli trygghetsboende.

Hyresrätter från Botrygg

Här planeras ca 100 hyresrätter. 12-20 av dessa kan bli trygghetsboende.

Handelsområdet

Selma Lagerlöfs torg kommer under de närmaste åren genomgå en stor omvandling. Här planeras utökade handelsytor för dagligvaruhandel och detaljhandel samt vård, service, idrott, kultur, caféer och restauranger.