Bo i Selma stad

Bostäder

Hyresrätter

Botrygg och Framtiden Byggutveckling/Familjebostäder kommer att bygga ca 400 hyreslägenheter. Lägenheterna finns från 1 till 5 rum med kök, det kommer att ligga i hus upp till sex våningar höga. I vissa hus finns butiker i bottenplan för liv och rörelse i stråken. Dessutom bygger Framtiden Byggutveckling ett äldreboende för Familjebostäder i kvarter B med 56 platser som ska ersätta Backahus Äldreboende.

Bostadsrätter

I Selma stad kommer det att byggas drygt 400 bostadsrätter. Botrygg har färdigställt sina bostadsrätter och Egnahemsbolaget och Riksbyggen är igång eller startar sin byggnation inom kort. Det erbjuds ett varierat boende i 4-10 våningar och från 1-5 rum och kök.

Studentlägenheter

Keywe planerar att bygga ca 315 studentlägenheter. I bottenplan kommer det att finnas utrymme för motionsanläggning, butiker och verksamheter.

Trygghetsboende

40-66 trygghetsboenden kommer byggas för dig som är 70 år eller äldre. Det är vanliga bostäder, fast med större trygghet och gemensamma utrymmen för samvaro, hobby och rekreation. Trygghetsvärd finns som stöd.

Seniorboende

Seniorboendekonceptet Bonum riktar sig till dig som är 55 år och äldre. Här byggs 58 lättskötta bostäder och en centralt placerad samlingslokal och övernattningslägenhet.

Arkitektur

I Selma är blandningen en del av vardagen. Bostäder och verksamheter ligger vägg i vägg och närheten till skola, idrott och grönska skapar miljöer som lockar till sig människor i olika åldrar, med olika bakgrund och från olika delar av staden. Blandningen avspeglar sig i bebyggelsen, som utöver innehåll och uttryck även varierar i skala. Radhus i två våningar ligger ett stenkast från områdets landmärke i tio våningar.

Litteraturgatan

Selma stad fortsätter att växa med liv längs Litteraturgatan Du som varit runt Litteraturgatan idag, vet att området har en tydligt grön karaktär. När nu Selma stad fortsätter att växa används samma gröna identitet på gator, torg, parker, byggnader och gårdar för att få till en levande och trygg miljö för de som ska vistas där.