BO I SELMA STAD

Arkitektur

I Selma stad är blandningen en del av vardagen. Bostäder och verksamheter ligger vägg i vägg och närheten till skola, motion och grönska skapar miljöer för människor i olika åldrar, med olika bakgrund och från olika delar av staden. Blandningen avspeglar sig i bebyggelsen, som utöver innehåll och uttryck även varierar i skala. Radhus i två våningar ligger ett stenkast från områdets landmärke i tio våningar. Här bor man, arbetar man och här går man i skola eller handlar till middagen. Allt inom några minuters promenad. På fritiden kan man besöka stadsdelshuset med bibliotek och teater eller skejta i parkstråket. Närhet är ett ledord för utformningen av den nya bebyggelsen i området.

Den småskaliga kvartersstrukturen, med en grundskala i fyra våningar ger förutsättningar för goda boendekvaliteter, med ljusa lägenheter och gårdar. Vid utformningen av planen har det varit viktigt att skapa en småskalig kvartersstruktur och ett finmaskigt gatunät. Vi har också velat skapa varierade stadsrum med en blandning av funktioner och goda förutsättningar för handel, kultur och skola. Det har varit viktigt att få en mångfald av goda, trygga och varierade boendemiljöer som ger tillfällen till möten mellan människor och att bebyggelsen har en robust, välkomnande utformning med stor öppenhet mot de offentliga stråken.

Livet i Selma stad stöds av levande bottenvåningar med en ökad detaljering och en vertikal indelning av bebyggelsen som bidrar till variation och förstärker känslan av stadsmässighet. Bostäderna har en sammanhållen färgskala i ljusare jordfärger med tegel som basmaterial för bostadsbebyggelsen i varje kvarter.