Just nu

Aktuell Bygginfo

2021-01-12

2021-01-11

Byggnationen av husen närmast stadsdelshuset, äldreboendet(B1) och Familjebostäders hyresrätter(B2), pågår för fullt. I januari fortsätter murning av fasader på äldreboendet (hus B1) och inne i huset arbetas det bland annat med att bygga innerväggar och installationer som el, värme och vatten.


I huset bredvid (hus B2) byggs husets stomme upp…

2020-12-21

Byggnation av äldreboende och trygghetsboende vid Backadalen.

I kvarter J vid Backadalen som kommer innehålla 63 trygghetsbostäder pågår nu isolering av fasad och utvändig montering av plåt på taket. Invändigt arbetar man med innerväggar, tak, fönsterbänkar, fogning och tätskikt av vissa utrymmen, el och ventilation.


Trygghetsboendet är för boende i…

2020-12-21

För att kunna leverera material till byggnation som pågår för kvarteren C2 och C3 behöver en transportväg anläggas mellan Gåsagången 53-56, affärshuset Backa 75:19 och Nils Holgersson gata. Transportvägen följer den röda linjen i bilden nedan. Där transportvägen korsar gångbanan vid entrén till byggarbetsplatsen kommer grindar finnas, som kommer användas…

2020-12-15

Nya Backahus blir vädertätt.

Vi är i mitten av december och på äldreboendet (hus B1) görs nu taket vädertätt och fortsätter att mura fasader. Inne i huset arbetats det bland annat med ventilation, el, larm och värme.

I huset i samma kvarter som äldreboendet (hus B2) fortsätter arbetena på entréplan…

2020-12-10

För alla som vill följa omvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg finns möjligheten att göra det även ifrån ovan. Klicka på nedan länkar så kan ni hänga med på omvandlingen av Selma stad och allt som händer: 2020-11-29 2020-09-26 2020-04-08 2020-03-22 2019-06-26 2019-05-27 2019-04-23

2020-11-11

November är här och översta våningen är nu nådd på det nya äldreboendet (B1) vid torget. Under november startar byggnation av taket och arbetet med att mura fasaden kommer också att pågå.

I hus B2 bredvid färdigställs källaren och nästa steg blir entréplanet som kommer att innehålla fyra lokaler och bostäder.

I…

2020-11-09


Byggnationen av Litteraturgatan som utförs av trafikkontoret är igång. Omvandlingen till stadsgata startade den 2 november. Målet är att binda ihop Litteraturgatan med den redan ombyggda delen av gatan som sträcker sig mot Selma Lagerlöfs Torg. Där finns redan idag samma utformning som nu ska byggas söder ut, med kollektivtrafikkörfält…

2020-09-30

Äldreboendet fortsätter växa uppåt.


Byggnationen längs med torgstråket är en del i den stora omvandlingen av kvarteren kring Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan – Selma stad.


Byggnationen av äldreboendet startade i våras och huset når snart full höjd samtidigt som byggnationen av kvarteren bredvid också är igång i olika…

2020-09-11

Stommen är klar för trygghetsbostäderna i kvarter J och i oktober sker takmontering. Uthyrning av trygghetsbostäderna påbörjas under hösten och sen väntar inflyttning i juni 2021.
I kvarteret Q bredvid är källarväggarna resta och plåtbärlag för entréplan monterat. Inflyttning planeras till december 2021.


I oktober får Botryggs trygghetsbostäder tak.…