Just nu

Aktuell Bygginfo

2021-03-17

Det händer mycket längs Litteraturgatan. Vi ställde några frågor till Anna Wetterberg på Framtiden Byggutveckling, en av projektledarna för kvarteren med hyresrätter som ska byggas här. Först ut är byggnationen av kvarter 5 och 9.


Anna Wetterberg på plats på byggarbetsplatsen.


Vad händer just nu vid Litteraturgatan?

Rivningen…

2021-03-05

På det nya äldreboendet (B1) är taket på plats. Arbeten med att anlägga sedumtak kvarstår. Murningsarbeten på fasaden färdigställs och invändigt pågår målning, arbete med ytskikt och montering av inredning.

På hus B2 färdigställs stommen och därefter kommer taket på plats.


I vårt runda hus, E1, börjar nu arbeten med att…

2021-02-08

I februari fortsätter byggnationen vid torget med kvarteren B, C och E. I kvarteren B och E byggs äldreboende, hyresrätter och verksamhetslokaler av Framtiden Byggutveckling för Familjebostäder och bostadsrätter i kvarter C av Egnahemsbolaget.


Nu är taket lagt på äldreboendet (hus B1) och nästa steg blir att anlägga sedumtak. Invändigt…

2021-01-12

2021-01-11

Byggnationen av husen närmast stadsdelshuset, äldreboendet(B1) och Familjebostäders hyresrätter(B2), pågår för fullt. I januari fortsätter murning av fasader på äldreboendet (hus B1) och inne i huset arbetas det bland annat med att bygga innerväggar och installationer som el, värme och vatten.


I huset bredvid (hus B2) byggs husets stomme upp…

2020-12-21

Byggnation av äldreboende och trygghetsboende vid Backadalen.

I kvarter J vid Backadalen som kommer innehålla 63 trygghetsbostäder pågår nu isolering av fasad och utvändig montering av plåt på taket. Invändigt arbetar man med innerväggar, tak, fönsterbänkar, fogning och tätskikt av vissa utrymmen, el och ventilation.


Trygghetsboendet är för boende i…

2020-12-21

För att kunna leverera material till byggnation som pågår för kvarteren C2 och C3 behöver en transportväg anläggas mellan Gåsagången 53-56, affärshuset Backa 75:19 och Nils Holgersson gata. Transportvägen följer den röda linjen i bilden nedan. Där transportvägen korsar gångbanan vid entrén till byggarbetsplatsen kommer grindar finnas, som kommer användas…

2020-12-15

Nya Backahus blir vädertätt.

Vi är i mitten av december och på äldreboendet (hus B1) görs nu taket vädertätt och fortsätter att mura fasader. Inne i huset arbetats det bland annat med ventilation, el, larm och värme.

I huset i samma kvarter som äldreboendet (hus B2) fortsätter arbetena på entréplan…

2020-12-10

För alla som vill följa omvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg finns möjligheten att göra det även ifrån ovan. Klicka på nedan länkar så kan ni hänga med på omvandlingen av Selma stad och allt som händer: 2020-11-29 2020-09-26 2020-04-08 2020-03-22 2019-06-26 2019-05-27 2019-04-23

2020-11-11

November är här och översta våningen är nu nådd på det nya äldreboendet (B1) vid torget. Under november startar byggnation av taket och arbetet med att mura fasaden kommer också att pågå.

I hus B2 bredvid färdigställs källaren och nästa steg blir entréplanet som kommer att innehålla fyra lokaler och bostäder.

I…