Just nu

Aktuell Bygginfo

2020-11-11

November är här och översta våningen är nu nådd på det nya äldreboendet (B1) vid torget. Under november startar byggnation av taket och arbetet med att mura fasaden kommer också att pågå.

I hus B2 bredvid färdigställs källaren och nästa steg blir entréplanet som kommer att innehålla fyra lokaler och bostäder.

I…

2020-11-09


Byggnationen av Litteraturgatan som utförs av trafikkontoret är igång. Omvandlingen till stadsgata startade den 2 november. Målet är att binda ihop Litteraturgatan med den redan ombyggda delen av gatan som sträcker sig mot Selma Lagerlöfs Torg. Där finns redan idag samma utformning som nu ska byggas söder ut, med kollektivtrafikkörfält…

2020-09-30

Äldreboendet fortsätter växa uppåt.


Byggnationen längs med torgstråket är en del i den stora omvandlingen av kvarteren kring Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan – Selma stad.


Byggnationen av äldreboendet startade i våras och huset når snart full höjd samtidigt som byggnationen av kvarteren bredvid också är igång i olika…

2020-09-11

Stommen är klar för trygghetsbostäderna i kvarter J och i oktober sker takmontering. Uthyrning av trygghetsbostäderna påbörjas under hösten och sen väntar inflyttning i juni 2021.
I kvarteret Q bredvid är källarväggarna resta och plåtbärlag för entréplan monterat. Inflyttning planeras till december 2021.


I oktober får Botryggs trygghetsbostäder tak.…

2020-09-10

Bottenplattan i hus B2, kvarter B.

I september fortsätter det nya äldreboendet Backahus att ta form i hus B1. Väggar byggs upp och bjälklag gjuts, just nu är huset uppe på plan 3. I hus B2, som i källaren kommer att inrymma två skyddsrum, gjuts bottenplattan och källarytterväggar för det…

2020-08-10

Till hösten sätts spaden i marken för Selma stads fortsättning längs med Litteraturgatan. Gatan kommer att byggas om och en kvartersstad växa fram, i samma stadsmässiga stil som börjat ta form vid Selma Lagerlöfs Torg.


Illustration: OkiDoki! Arkitekter


I oktober planerar Trafikkontoret för start med ombyggnad av gatan till…

2020-07-02

Nu närmar sig byggstarten för kvarter G som ligger längs med Backadalen. Vi ställde några frågor inför det till Peter Rollfelt, VD på Keywe.


Illustration: Bierne AB Arkitektkontor


Vad händer just nu på er byggarbetsplats?
Första steget för oss har varit att spärra av det som har nyttjats som parkering…

2020-06-30

Nära torgstråket och precis bredvid parkstråket pågår just nu förberedelser för byggnation av 111 bostadsrätter. Vi ställde några frågor till Gabriell Asmar, projektledare på Egnahemsbolaget om vad som är på gång.Vad händer just nu på er byggarbetsplats?
Vi är äntligen igång och arbetar med markarbeten för…

2020-06-29

Längs med Backadalen bygger Botrygg ett nytt äldreboende och trygghetsbostäder. Vi ställde några frågor till Joachim Arcari, VD på Botrygg Göteborg om vad som pågår på byggarbetsplatsen just nu.


Vad händer just nu på byggarbetsplatsen?
Vi har gjutit färdigt bottenplattan på kvarter Q som ska bli ett äldreboende och…

2020-06-24

På den stora byggarbetsplatsen vid torget pågår arbetet för fullt. Vi ställde några frågor till Tommy Godborg, platschef på Serneke, som bygger hyresrätter för Framtiden Byggutveckling. Hyresrätterna kommer sedan att ägas och förvaltas av Familjebostäder.

Vad händer just nu på byggarbetsplatsen?
Byggnationen av flera hus är igång just nu och hus…