LEVA I SELMA STAD

Kartvy

Här kan du på ett enkelt och överskådligt sätt utforska hur Selma stad kommer att utvecklas för att bli en stadsdel med ännu mera liv. Klicka på de utmärkta platserna för att få mer detaljerad information om handel & service, idrott, kultur, natur och kollektivtrafik.

Förstora handelsområdet

Utforska Selma stad i vår interaktiva karta genom att klicka på respektive hotspot!

Utforska Selma stad i vår interaktiva karta via pilarna åt sidorna!

Torgstråket

Ett levande stråk med butiker, stadsdelshus och olika typer av verksamheter.

Busshållplats

Hållplats för bussar som når Brunnsparken i centrum på ca 15 minuter. Härifrån kan man även ta sig direkt till Bäckebol och Marklandsgatan.

Handelshus från GöteborgsLokaler

Här planeras lokaler för stor matbutik, detaljhandel samt vård och service. Parkeringsdäck.

Idrottshall

Keywe planerar för studentlägenheter och verksamhetslokaler.

Skälltorpsskolan

Skola i anslutning till parkstråket för årskurserna 6-9. Innefattar även Svenska Balettskolan.

Stadsdelshus med rum för kultur

Här planeras bl a teater, bibliotek, café, kulturskola, mötesplats för seniorer och fritidsgård.

Korttidsparkering

Här kommer att byggas en korttidsparkering.

Selma Lagerlöfs Parkstråk

Här kommer det nya parkstråket att byggas. Det kommer att ligga som ett nav för möten, grönska, avkoppling och aktiviteter.

Läs mer om parkstråket här.

Handelsområdet

Selma Lagerlöfs Torg kommer under de närmaste åren genomgå en stor omvandling. Här planeras utökade handelsytor för dagligvaruhandel och detaljhandel samt vård, service, idrott, kultur, caféer och restauranger.