LEVA I SELMA STAD

Kollektivtrafik

Idag stannar stombussarna 18 och 19 vid hållplatsen Selma Lagerlöfs Torg. Med dem tar man sig snabbt till Brunnsparken i centrum på drygt 15 minuter. Buss 45 stannar också och går mellan Bäckebol och Marklandsgatan.

Dessutom utreds nu om spårvägen ska byggas ut till området och i så fall kommer bussar och spårvagn att trafikera i ett gemensamt kollektivtrafikfält i mitten av vägbanan.