LEVA I SELMA STAD

Kultur

Stadsdelshuset med rum för kultur

Stadsdelshuset med rum för kultur är Selmas mest publika byggnad med teater, bibliotek, café och ytor för utställningar. Med sin breda verksamhet, centrala roll i centrum och sitt framträdande läge vid torgstråket kommer huset att vara fyllt av liv från tidig morgon till sen kväll. Café med uteservering kommer att förstärka tillgängligheten och göra stadsdelshuset till en naturlig mötesplats.

I det nya huset kommer kulturskola, bibliotek, mötesplats för seniorer, fritidsgård och fritidsklubb för unga samt daglig verksamhet att finnas tillsammans med större delen av stadsdelsförvaltningens kontorspersonal. Lokalerna i huset kommer i stor utsträckning att samutnyttjas för att undvika att rum står tomma. Till exempel kan kontorets mötesrum användas för kulturskolans lektioner på eftermiddagar och kvällar. Tanken är även att det lokala föreningslivet ska kunna använda lokaler i huset för möten och annan verksamhet. Ambitionen är att skapa en attraktiv mötesplats i området där generationer och kulturer kan mötas.

 

Just nu pågår ett intensivt arbete för att fylla huset med innehåll av stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen. Stadsdelshuset med rum för kultur ska vara en välkomnande mötesplats där alla kan känna sig hemma. Huset blir ett hjärta för stadsdelens förenings- och kulturliv och en plats där människor har möjlighet att utvecklas. Innehållet skapas tillsammans med boende i området genom olika aktiviteter. Visionen för stadsdelshuset är jämställdhet, jämlikhet och framtidstro.  Huset ska vara flexibelt och öppet och kunna byta skepnad beroende på behov från besökande och de som arbetar i huset. Det innebär att ljusgården, hjärtat i huset, kan användas för till exempel loppisar, bytardagar, konserter eller utställningar. För miljön, ekonomin och trivseln inreds huset med hög andel återbruk och re-design.

Titta på filmen om det nya stadsdelshuset som byggs nu!

 

Stadsdelshuset växer fram.

 

Historia

I trakten finns också fina områden där Backa hembygdsgård, Backa Västergård och Fredrikshamns Skans alla är platser nära Selma stad som vittnar om bygdens tidiga historia och kultur.