LEVA I SELMA STAD

Natur & Parkstråk

Med start hösten 2017 och fram till 2022/23 bygger Göteborgs Stad, park- och naturförvaltningen, Selma Lagerlöfs Parkstråk. Det kommer att ligga som ett grönskande nav för möten, lek, avkoppling och aktiviteter i nya Selma stad i Hisings Backa.

Tillsammans med torgområdet ska Selma Lagerlöfs parkstråk utgöra basen för det gemensamma sociala livet i stadsdelen Norra Hisingen.

 

“Parkstråket ska tillföra mer grönska till platsen, det ska locka besökare i olika åldrar och med olika intressen och det ska vara en attraktion för hela Göteborg,” säger projektledare Johan Blomqvist, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

 

Ett stråk i fyra delar
Selma Lagerlöfs Parkstråk byggs i etapper. Hösten 2017 började entrédelen och plazan att byggas och stod klara våren 2019. Lekplatsdelen började byggas i augusti 2019 och stod klar i juni 2020. Med start sommaren 2022, byggs den allra grönaste delen som ligger vid Kyrkåsbergets fot.

Entrén
Entrédelen är navet i parkstråket med närhet till kollektivtrafik och övriga delar av parkstråket. Söder om Skälltorpsskolan finns platser för aktiviteter och för att koppla av och hänga på, till exempel klätternät, volträcke, balanslina, snurrlek, solsoffa och bänkbord. Entrédelen är en förlängning av Skälltorpsskolans skolgård. Precis som övriga delar av parkstråket är även denna fylld av grönska för att ge ett grönt och välkomnande intryck. Klar mars 2019.

Plazan
Söder om lekplatsen, mellan byggnaden där socialkontoret och nuvarande biblioteket ligger och Skälltorpsskolan har en mötesplats byggts i solläge. Den centrala samlingspunkten är vattenspelet och den nya scenen. På platsen har de stora pilträden sparats som redan nu är viktiga för att få känslan av ett rum. Denna del av parkstråket är avsedd för evenemang och vila i trädens skugga till ljudet av porlande vatten. Klar mars 2019.

Lekplatsen
I norr, vid Lisa Sass förskola, har en lekplats byggts för de yngre barnen med rutschkana, studsmatta, klätterlek med mera. För att göra denna del av parkstråket mer spännande och äventyrlig har små kullar byggts med möjlighet för gömslen och kurragömmalek. Klar juni 2020.

Kyrkåsbergets fot
På södra sidan av vägen Backadalen, vid Kyrkåsbergets fot, byggs en lugn och grön del av parkstråket. Den är i första hand tänkt för rekreation och vila. För den som vill röra på sig, byggs ett litet utegym. Byggs från och med sommaren 2022 och beräknas vara klar 2023.

Dialog och arkitekttävling
Längs med parkstråket kommer det, förutom bostäder, att ligga publika verksamheter som skola och förskola. Parken ska vara en tillgång även för dessa. En viktig del i planeringen av innehållet i parkstråket har också varit de önskemål och förslag som samlats in genom dialoger med boende i området.

Selma Lagerlöfs Parkstråk skapas utifrån arkitektförslaget ”Backa Binder”, framtaget av ÅWL arkitekter. Det förslaget vann första pris i en projekttävling för parkstråket som park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad och Sveriges arkitekter anordnade december 2015 till mars 2016. I förslaget ”Backa Binder” syns tydligt önskemål från dialogerna med Backaborna, om till exempel mötesplatser, ökad trygghet och möjligheter för olika aktiviteter.

Här kan du läsa mer om arkitekttävlingen.

Läs mer om parkstråkets etapper.

 

Belysning i parkstråket

Bilden visar hur belysningen på Selma Lagerlöfs parkstråk kommer att se ut när hela stråket är färdigbyggt, sett uppifrån. Största delen av parken kommer att belysas med riktade spotlights med vitt ljus, medan både Entrén och Lekplatsen har fått färgat ljus från strålkastare. I Plazan finns det förutom det vanliga ljuset mönstrade ljusprojiceringar och en ljusgirlang som markerar taket på scenen.