Just nu

Många studentlägenheter i spännande trähus

2020-07-02

Nu närmar sig byggstarten för kvarter G som ligger längs med Backadalen. Vi ställde några frågor inför det till Peter Rollfelt, VD på Keywe.


Illustration: Bierne AB Arkitektkontor


Vad händer just nu på er byggarbetsplats?
Första steget för oss har varit att spärra av det som har nyttjats som parkering hittills. Nästa steg blir att hägna in byggarbetsplatsen.


Vad kommer ni att bygga i kvarter G?
Här kommer vi att bygga ett bostadskvarter med furufasad i fyra till sex våningar. Kvarteret kommer att bestå av 313 lägenheter avsedda främst för unga och studenter, ett BmSS-boende med 8 lägenheter och kommersiella lokaler för aktiviteter av olika slag i bottenvåningen. På byggnadens tak kommer det att finnas en stor takterrass för de boende och en löparbana som slingrar sig runt hela taket.


När blir det byggstart?
Vi startar byggnationen direkt efter semestern.


När beräknas det vara färdigställt?
Under våren 2022 är det inflyttningsklart.