OM SELMA STAD

Kartvy

Här får du en samlad bild över Selma stad och kan på ett enkelt och överskådligt sätt utforska hur stadsdelen kommer att utvecklas och fyllas med ännu mera liv. Klicka på de utmärkta platserna för att få mer detaljerad information om allt från bostäder och kommersiella lokaler till torg, parker, handel & service, idrott, kultur, natur och mycket mer.

Förstora handelsområdet

Utforska Selma stad i vår interaktiva karta genom att klicka på respektive hotspot!

Utforska Selma stad i vår interaktiva karta via pilarna åt sidorna!

Bostadsrätter från Botrygg

I kvarter N planeras 18 bostadsrätter. Det blir ljusa och effektiva lägenheter, en lång grönskande, innegård, generösa balkonger, plats för umgänge, lek och egna odlingar och omsorgsfulla uteplatser.

Läs mer på Botryggs hemsida.

Korttidsparkering

Här planeras en korttidsparkering.

Hyresrätter och lokaler från Familjebostäder

I kvarter O planeras ca 56 lägenheter i 4-6 våningar. Det blir ett familjärt boende i trivsam miljö i våningshus. Lägenheter sökes via Boplats.

Läs mer på Familjebostäders hemsida.

Hyresrätter från Familjebostäder, radhus från Egnahemsbolaget

I kvarter P planeras ca 45 lägenheter i 4-6 våningar. Det blir ett familjärt boende i trivsam miljö i våningshus.

Lägenheter sökes via Boplats.

Läs mer på Familjebostäders hemsida.

 

I kvarter P planerar Egnahemsbolaget för 8 bostadsrätter i radhusform.

Läs mer på Egnahemsbolagets hemsida.

Bostadsrätter från Egnahemsbolaget

Här planeras 59 bostadsrätter i ett 10-våningshus med utsikt över Hisingen. Det blir bostadsrätter från 1 till 5 rum och kök, rymliga balkonger, förråd, hiss och smarta planlösningar.  I husen närmast i samma kvarter planeras för ytterligare 46 bostadsrätter.

Läs mer på Egnahemsbolagets hemsida.

Selma Lagerlöfs Parkstråk

Här kommer det nya parkstråket att byggas. Det kommer att ligga som ett nav för möten, grönska, avkoppling och aktiviteter.

Läs mer om parkstråket här.

Bostadsrätter från Botrygg

I kvarter M planeras 15 bostadsrätter. Det blir ljusa och effektiva lägenheter, en lång grönskande, innegård, generösa balkonger, plats för umgänge, lek och egna odlingar och omsorgsfulla uteplatser.

Läs mer på Botryggs hemsida.

Stadsdelshus med rum för kultur

Här planeras bl a teater, bibliotek, café, kulturskola, mötesplats för seniorer och fritidsgård.

Bostadsrätter och lokaler från Botrygg

I kvarter K planeras 87 bostadsrätter i fyra våningar samt lokal för verksamheter. Det blir ljusa och effektiva lägenheter, en lång grönskande, innegård, generösa balkonger, plats för umgänge, lek och egna odlingar och omsorgsfulla uteplatser.

Läs mer på Botryggs hemsida.

 

Busshållplats

Hållplats för buss som når centrum på 15 minuter. Härifrån kan man även ta sig direkt till Bäckebol och Marklandsgatan.

Handelshus från GöteborgsLokaler

Här planeras lokaler för stor matbutik, detaljhandel samt vård och service. Parkeringsdäck.

Torgstråket

Ett levande stråk med butiker, stadsdelshus och olika typer av verksamheter.

Hyresrätter och lokaler från Familjebostäder

Här planeras 26 hyresrätter och ett äldreboende med 56 platser i 2-4 våningar med butiker i bottenplan mot torget. Det blir ett familjärt boende i trivsam miljö i våningshus. Lägenheter sökes via Boplats.

Läs mer på Familjebostäders hemsida.

Hyresrätter från Familjebostäder

Här planeras ett punkthus med butiker i botten och ca 25 hyresrätter.

Läs mer på Familjebostäders hemsida.

Hyresrätter och lokaler från Familjebostäder

I det här huset i kvarter C, längst söderut närmast torgstråket, planerar Familjebostäder för 27 hyresrätter i 3-5 våningar. Det blir ett familjärt boende i trivsam miljö i våningshus. Lägenheter sökes via Boplats.

Läs mer på Familjebostäders hemsida.

Skälltorpsskolan

Skola i anslutning till parkstråket för årskurserna 6-9. Innefattar även Svenska Balettskolan.

Hyresrätter från Familjebostäder

I kvarter E planerar Familjebostäder  för ca 70 hyresrätter i 3-4 våningar.

Det blir hyresrätter från 1 till 5 rum och kök med rymliga balkonger, förråd, hiss och smarta planlösningar.

Läs mer på Familjebostäders hemsida.

Idrottshall och studentlägenheter från Keywe

Här planeras ca 315 studentlägenheter tillsammans med verksamhetslokaler. Det blir innergård och träfasader på huset.

 

Bostadsrätter från Botrygg

I kvarter L planeras 36 lägenheter. Det blir ljusa och effektiva lägenheter, en lång grönskande, innegård, generösa balkonger, plats för umgänge, lek och egna odlingar och omsorgsfulla uteplatser.

Läs mer på Botryggs hemsida.

Bostadsrätter från Riksbyggen

I kvarter H planeras för en förening med 85 bostadsrätter för alla åldrar. Det blir öppna och välplanerade planlösningar med höga krav på tillgänglighet och miljö.

 

Bostadsrätter från Riksbyggen

I kvarter I planeras för seniorboende med 58 bostadsrätter enligt seniorboendekonceptet Bonum +55. Det blir öppna och välplanerade planlösningar med höga krav på tillgänglighet och miljö.

Hyresrätter från Botrygg

I kvarter J planeras 40-66 lägenheter i trygghetsboende för personer över 70 år och 10 lägenheter som bostäder med särskild service (BmSS).

Läs mer på Botryggs hemsida.

 

Hyresrätter från Botrygg

I kvarter Q planeras 100 lägenheter i äldreboende.

Läs mer på Botryggs hemsida.

Handelsområdet

Selma Lagerlöfs Torg kommer under de närmaste åren genomgå en stor omvandling. Här planeras utökade handelsytor för dagligvaruhandel och detaljhandel samt vård, service, idrott, kultur, caféer och restauranger.