Om Selma Stad

Nutid

Många som flyttade till Backa när det byggdes ut i hög takt under miljonprogramstiden bor fortfarande kvar. Utmärkt service, närhet till grönområden och bekväm tillgång till Göteborgs centrum är några av de fördelar som uppskattas.

Det finns möjligheter att utveckla stadsdelen med flera olika bostadsalternativ som t.ex. hyreslägenheter, bostadsrätter, radhus och studentlägenheter.

Med en större mångfald i bostadsutbudet blir blandningen av människor större, vilket ger en bättre kontinuitet och stabilitet i stadsdelen. Boendemiljöerna är uppskattade och många som flyttade in när området byggdes, bor kvar än idag. Med en åldrande befolkning ökar behovet av tillgängliga lägenheter, men få hus har hiss idag.

Selma Lagerlöfs Torg är lokalt centrum för cirka 15 000 människor och det finns drygt tjugo butiker, matställen, vård, bibliotek, skola och kommunal service kring torget.

Arkitekturen kring Selma Lagerlöfs torg är representativ och i stora delar välbevarade exempel på miljonprogramsbebyggelse uppförd runt 1970. Kombinationen av gles bebyggelse, öppen planform och trafikseparering är tidstypisk. Bebyggelsen är relativt sammanhållen i skala och varierar från två till sex våningar.

 

Vill du läsa mer om stadsutvecklingen i Göteborg?

Gå in på:

Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling