Tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse

Här kan du läsa tillgänglighetsredogörelsen för selmastad.se

Du kan även läsa om vad digital tillgänglighet är och hur du gör för att lämna synpunkter på tillgängligheten på sidan.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

För selmastad.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Hur tillgänglig är selmastad.se?

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen men är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Allmänna brister

  • Mobilhastigheten är inte optimal
  • Webbplatsen är inte användarinriktat eller tekniskt sökordsoptimerad
  • Vi har sidor med WCAG-problem, På vissa sidor används fel rubriknivåer, h2 används som h1, osv samt att färgen på texten och bakgrundsfärgen har inte en tillräckligt stark kontrast.
  • Länkarna kan inte särskiljas genom specifika länktexter eller WAI-ARIA-etiketter (‘aria-labelledby’ eller ‘aria-label’) där det framgår att de leder till olika destinationer.
  • Bild utan alt-tag
  • Färgkontrasten är inte på alla sidor tillräckligt hög, finns svårlästa sidor

För dig som använder skärmläsare

 

Så har vi testat tillgängligheten

Med ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem. Vi gör även manuella granskningar av webbplatsen löpande samt samarbetar med vår leverantör av webbplatsen för att alltid ha de senaste uppdateringarna.

Denna tillgänglighetsredogörelse uppdaterades 21 september 2020.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Lämna gärna dina synpunkter, till info@selmastad.se, om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att selmastad.se inte uppfyller lagens krav.