Just nu

Tak på trygghetsboendet

2020-12-21

Byggarbetsplats
Byggnation av äldreboende och trygghetsboende vid Backadalen.

I kvarter J vid Backadalen som kommer innehålla 63 trygghetsbostäder pågår nu isolering av fasad och utvändig montering av plåt på taket. Invändigt arbetar man med innerväggar, tak, fönsterbänkar, fogning och tätskikt av vissa utrymmen, el och ventilation.


Trygghetsboendet är för boende i åldern 70+ med gemensamhetslokaler och möjlighet att äta tillsammans. Inflyttning sker i juli 2021.


Kvarter Q bredvid kommer innehålla 100 lägenheter i äldreboende med inflyttning i december 2021 och kommunen kommer driva det. Här pågår arbete med stomme och just nu håller de på med förberedelser inför gjutning 3 våningar upp.