VERKA I SELMA STAD

Kartvy

I Selma stad planeras det för dagligvaruhandel, detaljhandel, vård, service, idrott, kultur, caféer, restauranger och mycket mer. Här kan du på ett överskådligt och enkelt sätt utforska var i Selma stad som det planeras att byggas kommersiella lokaler för olika typer av verksamheter. Klicka på de utmärkta platserna för att få mer detaljerad information.

Förstora handelsområdet

Utforska Selma stad i vår interaktiva karta genom att klicka på respektive hotspot!

Utforska Selma stad i vår interaktiva karta via pilarna åt sidorna!

Lokaler från Familjebostäder

Om behov finns, planeras här verksamhetslokaler i bottenplan mot korttidsparkeringen.

Lokaler från Familjebostäder

Mot torgstråket planeras verksamhetslokaler i bottenplan.

Lokaler från Familjebostäder

Mot torgstråket planeras verksamhetslokaler i bottenplan.

Lokaler från Familjebostäder

Mot torgstråket planeras verksamhetslokaler i bottenplan på punkthuset.

Lokaler från Keywe

I idrottshallen planeras verksamhetslokaler i bottenplan.

Handelshus från GöteborgsLokaler

Här planeras lokaler för stor matbutik, detaljhandel samt vård och service. Parkeringsdäck.

Lokaler från Botrygg

I anslutning till torgstråket och hållplats planeras verksamhetslokaler.