VERKA I SELMA STAD

Vill du etablera dig i Selma stad?

Redan idag finns det många verksamhetslokaler vid Selma Lagerlöfs Torg. Vill du och ditt företag vara en av de nya verksamheterna i någon av affärslokalerna som planeras i Selma stad?

Under de närmaste åren kommer torget att genomgå en stor omvandling, som ger möjlighet till utökade handelsytor med plats för både befintliga och nya företag. I Selma stad planeras det för dagligvaruhandel, detaljhandel, vård, service, idrott, kultur, caféer, restauranger och mycket mer – allt för skapa en plats fylld av liv. När området är fullt utbyggt kommer det att finnas närmare 3 000 nya bostäder runt torget och längs med Litteraturgatan.

Visst låter det intressant?


Kontakta oss för mer information: 

För verksamhetslokaler i Botryggs hus väster om Litteraturgatan kontaktar du:
Joachim Arcari, joachim.arcari@botrygg.se, 010-5163000

 

För verksamhetslokaler i bottenplan på Keywes hus med studentlägenheter kontaktar du:
Bert Hansson, bert@keywe.se, 0701-31 11 11 eller
Jochum Löfgren, jochum@keywe.se, 0733-42 51 10

 

För verksamhetslokaler i Riksbyggens hus söder om Backadalen kontaktar du:
Martin Lundblad, martin.lundblad@riksbyggen.se, 031-704 56 12

 

För mer information om GöteborgsLokalers verksamhetslokaler läser du mer här.