Nedan listas de företag som är med och bygger Selma stad. Du kan läsa mer om företagen på deras respektive hemsidor.

VI SOM BYGGER

Bolagen

Botrygg

Bygger och förvaltar bostäder och samhällsfastigheter såsom äldreboenden, gruppboenden, förskolor och skolor som idag omfattas av mer än 85 fastigheter med ca 2050 lägenheter och ca 300 lokaler av olika storlek.

Egnahemsbolaget

Som göteborgarnas eget byggherreföretag fortsätter vi förverkliga egnahemsdrömmar med nybyggda småhus och bostadsrätter i alla stadsdelar.

Framtiden Byggutveckling

I Selma stad bygger Framtiden Byggutveckling drygt 280 hyresrätter för Familjebostäder och ca 500 hyresrätter för Poseidon. Framtiden Byggutveckling AB ansvarar för all nyproduktion av hyresrätter inom Framtidenkoncernen, Sveriges största allmännytta. Nyproducerade bostäder överlämnas till koncernens förvaltande bolag Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder.

Familjebostäder

Framtiden Byggutveckling bygger för Familjebostäder, som har rötterna i 1950-talet och ett fastighetsbestånd av drygt 18 000 hyreslägenheter. I både utveckling och förvaltning är dialogen med hyresgästerna central.

GöteborgsLokaler

En av Göteborgs största fastighetsförvaltare av lokaler. Vi utvecklar och förvaltar för en hållbar stad – öppen för världen. Vi har ett stort och brett utbud av lokaler för kontor, butik, lager och kommunal service.

Keywe

Vi kombinerar studentbostäder med motionsanläggning, butiker och verksamheter för att uppnå ett optimalt nyttjande av ytor med energibesparande effekter och skapar en aktiv och levande fastighet där motion och studentliv går hand i hand under dygnets alla timmar.

Riksbyggen

En av Sveriges främsta bostadsutvecklare, med en grundsyn om att alltid sätta människan i centrum. Det betyder att vi tänker längre än att bara bygga bostäder där människor vill bo – vi utvecklar stadsdelar där människor vill leva sina liv.

Poseidon

Framtiden Byggutveckling bygger för Poseidon som skapar hem åt var tionde göteborgare. Cirka 60 000 hyresgäster bor i våra drygt 27 000 lägenheter. Det gör oss till Göteborgs och ett av Sveriges största bostadsbolag.