Just nu

Selma Lagerlöfs parkstråk byggs i etapper

21 augusti, 2018

Hösten 2017 började Göteborgs Stad, park- och naturförvaltningen, bygga Selma Lagerlöfs parkstråk – ett grönskande nav i Selma stad. Stråket byggs i etapper och till våren 2019 ska de delar som kallas entrén och plazan stå klara.

 

Vad händer just nu i byggnationen av Selma Lagerlöfs parkstråk?

Vi bygger sedan i höstas entrén och plazan. Entrédelen ska bli en aktiv och öppen del med plats för lek, aktiviteter, häng och vila. Plazan ska bli en lugnare och lummig del med plats för möten kring den nya scenen och vid vattenspelet, berättar Petra Wernersson, projektledare för Selma Lagerlöfs parkstråk.

 

När kan boende och besökare börja använda de två delar av stråket som byggs nu?

Planen när vi började bygga i höstas var att de två delarna skulle stå klara till sommar 2018 men vi har fått revidera det. Enligt nuvarande tidplan ska entré- och plazadelen vara klara att tas i bruk våren 2019, säger Petra.

 

Varför har tidplanen ändrats?

Det är flera saker som har påverkat tidplanen. Byggnationen av Selma Lagerlöfs parkstråk är stor och den har krävt en rad upphandlingar. I vissa upphandlingar har vi inte fått in några anbud och fått gå ut med förfrågningar på nytt och i några fall har anbud överklagats. Dessutom är detta en plats där det rådet full aktivitet och där människor rör sig plus att en rad andra aktörer håller på med byggnation. Det har också bidragit till att vi har behövt justera tidplanen efter rådande omständigheter, berättar Petra.

 

Förutom förändrad tidplan, kommer även innehållet i parken att förändras utifrån den ursprungliga planen?

Som det ser ut i dagsläget så ska Selma Lagerlöfs parkstråk byggas enligt den ursprungliga planen, säger Petra.
Läs mer i artikeln ”Selma Stad ska bli grönare och skönare”.

 

Hur ser tidplanen ut just nu för hela parkstråket?
Entrén och plazan planeras vara klara våren 2019. Lekplatsdelen börjar vi enligt plan att bygga vid årsskiftet 2019/2020 och den ska vara klar våren 2020. Den sista delen av stråket – Kyrkåsbergets fot – börjar vi bygga sommaren 2022, eftersom den ska platsen behöver användas som etableringsyta för entreprenörerna som bygger runt omkring parkstråket. Enligt plan ska den delen av parken vara klar våren 2023. Eftersom vi är beroende av andra förvaltningars arbeten på platsen så kan det även framöver bli nödvändigt att justera tidplanen men just nu gäller dessa tider, förklarar Petra.

 

Visionsbild (ÅWL Arkitekter) över entrén till Selma Lagerlöfs parkstråk. En öppen och aktiv del av parkstråket med plats för lek, aktiviteter, häng och vila.