Området vid Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan håller på att förvandlas. Till en välkomnande och trygg stadsdel, till en plats med framtidstro och kontinuitet från historien och nutiden. Välkommen till Selma stad, en plats fylld av liv.

Nyheter

Visa alla

2020-12-18

Selma Lagerlöfs Torg i Selma stad.

I år har julbelysningen förstärkts på torget med nya slingor på Fiskhuset och flaggstängerna mot Litteraturgatan. Något som vi hoppas både skapar stämning och även blir ljusare och tryggare på torget. 


Mera buskar och träd
Nu har efterlängtade nya perenna buskar och träd planterats på…

2020-11-09


Byggnationen av Litteraturgatan som utförs av trafikkontoret är igång. Omvandlingen till stadsgata startade den 2 november. Målet är att binda ihop Litteraturgatan med den redan ombyggda delen av gatan som sträcker sig mot Selma Lagerlöfs Torg. Där finns redan idag samma utformning som nu ska byggas söder ut, med kollektivtrafikkörfält…

2020-09-30

Äldreboendet fortsätter växa uppåt.


Byggnationen längs med torgstråket är en del i den stora omvandlingen av kvarteren kring Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan – Selma stad.


Byggnationen av äldreboendet startade i våras och huset når snart full höjd samtidigt som byggnationen av kvarteren bredvid också är igång i olika…

Aktuell bygginfo

Visa alla

2021-02-08

I februari fortsätter byggnationen vid torget med kvarteren B, C och E. I kvarteren B och E byggs äldreboende, hyresrätter och verksamhetslokaler av Framtiden Byggutveckling för Familjebostäder och bostadsrätter i kvarter C av Egnahemsbolaget.


Nu är taket lagt på äldreboendet (hus B1) och nästa steg blir att anlägga sedumtak. Invändigt…

2021-01-12

2021-01-11

Byggnationen av husen närmast stadsdelshuset, äldreboendet(B1) och Familjebostäders hyresrätter(B2), pågår för fullt. I januari fortsätter murning av fasader på äldreboendet (hus B1) och inne i huset arbetas det bland annat med att bygga innerväggar och installationer som el, värme och vatten.


I huset bredvid (hus B2) byggs husets stomme upp…