Just nu

Arbetet med Selma stad uppmärksammas av Sveriges Arkitekter

22 januari, 2019

Detaljplanerna för Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan, på Hisingen i Göteborg, är nominerade till planpriset 2018 som delas ut av Sveriges Arkitekter. Detaljplanerna innebär att stadsdelen utvecklas med 1 700 nya bostäder, idrottshall, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur, torg och Selma Lagerlöfs parkstråk.

 

Det är Göteborgs Stad och detaljplanerna för Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan som nomineras till planpriset 2018. I arbetet har också byggaktörer medverkat som just nu håller på att bygga och förverkliga innehållet i detaljplanerna. Juryn lyfter i motiveringen till nomineringen fram vad arbetet inneburit och vad planerna ska bidra till att skapa och utveckla i ett socialt utsatt område:

 

Medborgardialog, kompletterande bebyggelse samt upprustade parker och torg har vänt en socialt negativ utveckling i miljonprogramsområdet Backa i nordvästra Göteborg. Stadsbyggnadskontoret har, tillsammans med stadsdelsförvaltningen, det allmännyttiga bostadsbolaget Framtiden med flera, drivit en omfattande omvandling i samarbete med boende, polis, föreningsliv och fastighetsägare.

 

Att öppna en lokal mötesplats för dialog har spelat en central roll för att förankra de omfattande förändringarna. Torgets småskaliga struktur är förstärkt och dess roll som bilfri mötesplats betonas. Stadsbyggnadsgreppet innebär att överdimensionerade trafikytor bebyggs med flerbostadshus i halvöppna kvarter. Det ger området en välkomnande och stadsmässig karaktär samtidigt som den äldre bebyggelsen bidrar till helheten. En stadsdelspark och ett kulturhus som samlingspunkt är viktiga delar av satsningen.

 

Några av byggaktörerna är i full gång och bygger på torget. GöteborgsLokaler bygger där torgstråket börjar; stadsdelshuset med rum för kultur och handelshuset med vård och kontor.

 

– Fantastiskt roligt att vi får vara med och bygga två viktiga ankarbyggnader, stadsdelshuset och handelshuset, som kommer att bidra till ett gott vardagsliv för Backaborna, säger Jonas Lissel, fastighetsförvaltare på GöteborgsLokaler.

 

Botrygg bygger längs med Litteraturgatan vid torget och är i startgroparna för att starta sin nästa byggnation i området:

– Jätteroligt att få vara med och omvandla en stadsdel. Botrygg bygger totalt 345 bostäder i Selma stad i olika upplåtelseformer; bostadsrätter, hyresrätter med trygghetsboende och BmSS och äldreboende, säger Joachim Arcari, VD på Botrygg Göteborg.

 

Fler privata byggaktörer förbereder sig på byggstart framöver. Riksbyggen och Keywe är några av dem.

– På Riksbyggen är vi mycket glada över nomineringen till Planpriset. Riksbyggen har under lång tid arbetat för ett grönare och mer hållbart Göteborg. Nu ser vi fram emot att kunna tillföra cirka 150 nya bostäder med fokus på såväl social- som miljömässig hållbarhet i Selma stad, säger Mikael Ahlén, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad i Göteborg.

 

– Vi är mycket glada över att vara med i omvandlingen och utbyggnaden av Selma stad och ivriga över att komma igång med byggnationen, säger Bert Hansson, projektledare på Keywe.

 

Selma Lagerlöfs parkstråks första två delar är snart färdigställda och kommer öppna i mars.

– Vi ser fram emot att öppna upp för Backaborna i mars. Vi tror att det är efterlängtat, säger Johan Blomqvist från park- och naturförvaltningen.

 

Flera aktörer från Framtidenkoncernen bygger i Selma stad. Egnahemsbolaget bygger 320 bostadsrätter.

 

– Vi kommer att kunna erbjuda ett stort utbud av bostadsrätter vid torget och längs med Litteraturgatan i bland annat vårt 10-våningshus, i radhus och i kvartersstad längs Litteraturgatan, säger Lennart Karlsson, projektledare på Egnahemsbolaget.

 

Familjebostäder och Poseidon äger många hyreslägenheter i området och kommer tillsammans att få ytterligare närmare 800 nya hyresrätter, som byggs av Framtiden Byggutveckling.

– Planen för Litteraturgatan har tidigare premierats för att bättre nyttja ytorna längs vägen och bygga kvartersstad med variationsrik arkitektur och en klassisk kvartersstruktur. Nu ser vi fram emot att förverkliga det, säger Mattias Ström, projektchef på Framtiden Byggutveckling.

 

I första etappen vid torget bygger Framtiden Byggutveckling för Familjebostäder.

– Roligt med uppmärksamhet för en stor och spännande omvandling av en stadsdel. Just nu förbereder vi för byggstart av över 230 hyresrätter och äldreboende nära torget och parken, säger Marie Dellve, projektchef på Framtiden Byggutveckling.

 

– Jag är otroligt glad och stolt över att vi håller på att omvandla Selma Lagerlöfs torg till en tryggare, mer komplett och urban stadsdel. Stadsutveckling har varit ett verktyg för att vända en socialt otrygg utsatt situation. Nyckeln till framgång har varit dialogen med Backaborna och en kontinuerlig enträgen samverkan mellan stadens förvaltningar, allmännyttan, polisen och byggherrar mot en gemensam målmedveten stark vision, avslutar Kristina Hulterström, ansvarig projektchef från Framtidenkoncernen som en gång startade projektet.

 

 

Mer information om planpriset finns på Sveriges Arkitekters hemsida:

www.arkitekt.se

 

Häng med på en flygtur över området.

 

Selma stad vid torget

 

Selma stad längs Litteraturgatan

 

På bilden syns Backadalen som går upp till Litteraturgatan. Här syns nästan hela området som inryms i de båda detaljplanerna.