Just nu

Den planerade idrottshallen i Selma stad kommer inte att byggas- staden arbetar istället för en sporthall vid Brudbergsskolan

10 april, 2019

Stadsutvecklingen vid Selma Lagerlöfs Torg i Backa pågår för fullt och byggnationen av nya Selma stad fortsätter. I projektet har det sen flera år tillbaka funnits planer på att bygga en idrottshall i området då behovet är stort och det finns ett mycket aktivt föreningsliv i stadsdelen. Göteborgs Stad har sen tidigare skrivit ett exploateringsavtal med en aktör vars planer varit att bygga idrottshallen i kombination med ungdomslägenheter. Tyvärr måste Göteborgs Stad nu meddela att den planerade hallen inte kommer att byggas.


För att kunna bygga idrottshallen har byggaktören önskat en utfästelse om kommande hyresavtal. Kommunen har gjort bedömningen att detta inte är möjligt utifrån lagen om offentlig upphandling. Istället kommer aktören att utöka antalet ungdomsbostäder till totalt cirka 325 stycken. Utöver detta planerar aktören lokaler med någon form av idrottsfunktion. Behovet av nya lokaler för idrottsföreningar och verksamheter i stadsdelen är stort.


För att kunna hitta en lösning arbetar nu lokalsekretariatet inom Göteborgs Stad tillsammans med idrotts- och föreningsförvaltningen för att en fullstor sporthall ska byggas vid Brudbergsskolan. I samband med detta rivs skolan och ersätts med en ny förskole- och grundskolebyggnad. Här behöver en ny detaljplan tas fram för området vilket innebär att en sporthall kan stå klar tidigast 2023.


För mer information:

Idrotts- och föreningsförvaltningen
Svarar på frågor om stadens hyresavtal för idrottshallar och hur staden arbetar med idrottsföreningar

Ann-Charlotte Hellman, fastighetschef Idrotts- och föreningsförvaltningen, 0705-88 14 20.

Lokalsekretariatet
Svarar på frågor om strategisk lokalplanering för staden

Johan Nyström, planeringsledare, 073-910 25 87

Fastighetskontoret
Svarar på frågor om exploateringsavtal och markfrågor för utvecklingen av Selma stad

Charlotte Lundin, projektledare för Selma stad, 031-368 09 53
Charlotta Cedergren, enhetschef på exploateringsavdelningen, 031-368 12 29

Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen
Har det geografiska befolkningsansvaret

Camilla Blomqvist, stadsdelsdirektör, 0722-44 53 73