Just nu

Allt från gjutning och stomresning till snickerier och tapetsering vid torget i Selma stad

25 oktober, 2021
byggarbetsplats Selma stad byggkran huskroppar himmel morgonsol
Tidig morgon på byggarbetsplatsen vid Selma Lagerlöfs Torg i Selma stad.

Det är full fart med byggnationen vid torgstråket. Vid äldreboendet Nya Backahus pågår arbeten med att färdigställa marken med plantering, plattsättning och asfaltering. Invändigt görs besiktningar och kontroller och tapetsering och inredning pågår inför inflyttningen i december. Snart kan de boende i äldreboendet bredvid flytta över till det nya boendet.

I huset bredvid (B2) görs anpassningar till lokalhyresgästerna på entréplan och hyreslägenheterna färdigställs och förbereds för besiktning och inflyttning i början av nästa år.

”Torget i Selma stad fortsätter att utvecklas. I december hälsar Framtiden Byggutveckling och Familjebostäder äldreboendet Nya Backahus välkommen i hus B1 och hyresgäster och lokalhyresgäster i hus B2,” berättar Marie Dellve, projektchef på Framtiden Byggutveckling.

I husen C1-C3 pågår arbeten med stomresning, takarbeten och montage av betongtrappor. Ställning sätts upp runt ett av husen där montering av fönster utförs och murning av fasadpelare och montering av balkongräcken görs på ett annat av husen. I samma hus pågår installationsarbeten, målning, kakelsättning och skåpssnickerier. I husen B1, B2, C1 och E1-4 byggs hyreslägenheter som kommer ägas och förvaltas av Familjebostäder och i husen C2-3 byggs bostadsrätter av Egnahemsbolaget.

I det runda jubileumshuset (E1) pågår arbeten med murning av fasad fortsätter. Invändigt byggs innerväggar och det görs inredningsarbeten med kök och garderober. I övriga hus i kvarter E gjuts plattor och påbörjas stomresning.

Arbetet med vårt runda hus E1 fortsätter och kommer att stå klart för inflyttning i mitten av februari 2022″, säger Marie Dellve.

Bakom stadsdelshuset vid Nils Holgerssons gata pågår rivning av en del av det befintliga p-däcket för att ge plats för kvarter O med fler bostäder.

Översiktsbild kvarteren B, C och E vid Selma Lagerlöfs Torg i Selma stad.