Just nu

Grunden lagd för brf Dunungen

20 december, 2021
Nu byggs brf Dunungen vid Backadalen i Selma stad.

Byggnationen av Riksbyggens brf Dunungen med 86 bostadsrätter rullar på för fullt ute på plats och följer tidplanen. Pålningsarbetena för hela fastigheten är klara sedan tidigare. Gjutning och återfyllning är klart för garaget och ”locket” har lagts på. Markarbeten har påbörjats för bottenplattorna och förberedelser för gjutning. Montage av stommen börjar efter julhelgerna.

För den som är intresserad av att köpa en bostadsrätt längs Backadalen mittemot handelshuset finns det fortfarande några 1:or och 2:or kvar i brf Dunungen. Nästa etapp bredvid, brf Mårbacka, kommer att bestå av 1:or, 2:or och 3:or och försäljningen startar preliminärt under våren 2022.