Just nu

Beläggningsarbete på vägarna under maj månad

2018-05-04

I maj månad kommer beläggningsarbete att utföras i tre olika etapper.

 

  • 7 maj, arbete vid infarten till Selma Lagerlöfs Torg.
  • 8–9 maj, arbete i busskörfältet på Litteraturgatan och då flyttas busshållplatserna temporärt längre ner på gatan.
  • 14–15 maj, arbete i bilkörfälten på Litteraturgatan.

 

I de första två etapperna påverkas framkomligheten, och regleras av flaggvakter.

Mellan 14 och 15 maj stängs infarten till Selma Lagerlöfs Torg av för all biltrafik från rondellen. Följ orange hänvisningsskyltar på plats. Cyklister och gångtrafikanter kommer fram på samma sätt som tidigare.

 

 

Vid frågor eller synpunkter kontakta:

Entreprenörens kontaktperson: Per-Olof Kjell, telefon 0703-94 70 70

Trafikkontorets byggledare: Niclas Bryngelsson, telefon 0733-11 89 89

Göteborgs Stads kontaktcenter: telefon 031-365 00 00, e-post: goteborg@goteborg.se