Just nu

Botrygg har satt spaden i backen för två nya kvarter i Selma stad

2019-02-12

Vi har ställt fem frågor till projektledare Mouris Eileia och platschef Calin Serghie på Botrygg Göteborgs byggprojekt i Selma stad. Byggarbetsplatsen för kvarter J och Q har etablerats för att bygga hyresrätter med trygghetsboende och BmSS och äldreboende.

 

Vad händer här nu på den tidigare vägen?

– Nu när den nya Backadalen har flyttats och satts i drift, påbörjar vi vår etablering i kvarteret mot öster på den gamla Backadalen. I första hand sanerar vi arbetsområdet som ska bebyggas och i anslutning till detta påbörjar vi vår produktion.

 

Vad byggs här och hur kommer det att se ut?

– Vi kommer att bygga två huskroppar med ett gemensamt garage. Vi kommer att uppföra 172 lägenheter varav 100 lägenheter i äldreboende, 63 lägenheter i trygghetsboende och 9 lägenheter i BmSS-boende (Boende med särskild service).

 

Kommer det att finnas verksamhetslokaler i de nya husen?

– Nej, Kvarter Q och J ligger i nära anslutning till Selma Lagerlöfs Torg där det kommer att finnas verksamhetslokaler. I byggnaden vi uppför, kommer det att finnas ett storkök som kommer att försörja äldreboendet.

 

När är det dags att flytta in i husen?

Vi planerar för inflyttning under första kvartalet 2021.

 

Om jag är intresserad av att bo här, hur söker jag en bostad?

– Äldreboendet kommer att drivas i privat eller kommunal regi och anmälan sker via kommunens kö i din stadsdel. Trygghetsbostäderna kommer att finnas tillgängliga på Boplats Göteborg och BmSS-lägenheterna kommer att drivas i kommunens regi.

 

Botrygg har lång erfarenhet av byggnation och förvaltning av offentliga lokaler såsom förskolor, skolor, äldreboende och LSS-/BmSS-boenden. Bolaget äger och förvaltar sammanlagt 3 500 lägenheter cirka 300 lokaler.

 

Platschef Calin Serghie och projektledare Mouris Eileia på Botrygg.