Just nu

Byggnation i olika skeden i kvarteren B, C och E

2021-04-13


Alltfler hus börjar synas på byggarbetsplatsen bredvid stadsdelshuset. I hus B1 (Nya Backahus Äldreboende) pågår installationer, målning, kakelarbeten och montage av inredning invändigt. På utsidan färdigställs murning av fasad och byggställningen rivs efterhand.


I Familjebostäders hus B2 i samma kvarter uppförs väggar invändigt och arbeten med värmesystem, el och ventilation påbörjas. På utsidan färdigställs taket.


I Egnahemsbolagets hus C2 pågår stomarbeten såsom form, armering och gjutning för bjälklag och väggar och markarbeten för uteplatser. En stor tornkran kommer att ställas upp i mitten av april.


I Egnahemsbolagets hus C3 pågår installationsarbeten i schakter och korridorer invändigt. På utsidan görs smide, takarbeten, fönstermontage och markarbeten för uteplatser.


himmel, nybyggnation hus, byggkranar
Så här långt har vi kommit med husen B1, B2, C2 och C3.

I Familjebostäders runda hus E1 fortsätter arbetet med stommontage. Huset kommer att bli 6 våningar högt med 20 hyreslägenheter på plan 2-6. I bottenvåningen blir det verksamhetslokaler och på vinden lägenhetsförråd och fläktrum.


husbyggnation, runt hus, byggarbetsplats
Det runda huset börjar resa sig.


I Familjebostäders hus C1 är pålningsarbetet klart och arbetet med plattan påbörjas.


himmel, byggkran, byggstaket
I hus C1 pågår arbetet med plattan.

Planering för sanering och rivning pågår för det nuvarande handelshuset där bland annat Backahus Äldreboende och Apoteket har sina verksamheter.


Ordinarie arbetstid är måndag – fredag 06.45 – 17.00 (avvikelser kan förekomma).