Just nu

Byggnationen av nya Backahus äldreboende startar nu

2020-05-18

Nu startar en ny etapp i omvandlingen längs med Litteraturgatan och vid Selma Lagerlöfs Torg i Hisings Backa. En del av den nya byggnationen är ett äldreboende – nya Backahus med 56 lägenheter. Ett modernt, tryggt och bekvämt boende utvecklat för att kunna ge all den service som krävs för bästa omsorg och vård. Nya Backahus ska vara klart för inflyttning under 2021.


– Jag är mycket nöjd och glad över att bygget startar. Vi har haft en bra dialog under planeringsfasen med en referensgrupp som varit med i projektet från början. Vi har tack var detta utformat ett äldreboende anpassat precis så som vi vill ha det – både för de boende och för våra medarbetare, säger Margareta Larsson, tf sektorschef äldreomsorg- samt hälso- och sjukvård på Norra Hisingen.


Ny teknik underlättar

Bland annat införs en hel del trygghetsskapande tekniska lösningar för ett så tryggt och säkert boende som möjligt. Det handlar bland annat om att med hjälp av digital teknik trygga de boendes tillsyn under natten. Detta som ett stöd både för medarbetare och boende.


Ett annat exempel  är trygghetslarmet som bidrar till en god och säker miljö där de boende har personliga larm som möjliggör att öppna upp inomhusmiljön. Detta betyder att de boende kan röra sig självständigt både i huset och i utomhusmiljön.  Dagens nycklar ersätts till ett tagg-system som underlättar vid in- och utgång.


Inredningen är också utformad med färg, ljussättning, möbler och utifrån de äldres behov och välmående. Från entré och hissar till våningsplan och huskroppar kommer olika accentfärger att visa vägen för de boende.


Ersätter dagens äldreboende

Äldreboendet nya Backahus kommer att ersätta dagens äldreboende som också heter Backahus. Byggnaden som inrymmer dagens äldreboende kommer att rivas.


Under planeringstiden har också samarbetat med pensionärsrådet. Det har varit mycket värdefullt. Därför känns extra bra att kunna erbjuda något helt nytt mot ett äldre boende som genom åren fungerat väl, men som tiden av naturliga skäl också slitit på, säger Margareta Larsson.


Nya Backahus ligger strategiskt placerat vid Selma Lagerlöfs Torg vilket innebär att de boende får nära till all den service som erbjuds på torget. Det betyder ett bekvämt och tryggt sätt att bo.


Med stort engagemang

Framtiden Byggutveckling är byggherre för det nya äldreboendet. Dagen till ära bjöds boende och personal på Backahus Äldreboende på tårta för att uppmärksamma att det första pålslaget nu görs.


– Det har varit en intressant och bra process i stor samverkan och med stort engagemang från verksamhetsrepresentanter för att kunna erbjuda en bra miljö för både boende och personal. Det är väldigt roligt att få bidra till ett hållbart äldreboende som håller över tid, säger Marie Dellve, projektchef på Framtiden Byggutveckling.


De bygger på uppdrag av Familjebostäder och Serneke är utsedd till entreprenör.


Byggnationen av äldreboendet nya Backahus är en del i den stora omvandlingen av kvarteren kring Selma Lagerlöfs Torg och Litteraturgatan – Selma stad.  Mer än 1 700 nya bostäder, ett stadsdelshus med rum för kultur, ett handelshus och nya lokaler för vård och service byggs tillsammans med levande torg- och parkstråk.


Ett gott vardagsliv

Entréerna till de olika boendena är vända mot torgstråket för att skapa liv och ge möjligheter att mötas, vilket även det nya parkstråket kommer att inbjuda till. En medveten tanke för att skapa trygghet samtidigt som det blir en härlig blandning av handel, service, kultur och bostäder.


Flera upplåtelseformer byggs – hyresrätter, bostadsrätter, studentlägenheter, äldreboende, trygghetsboende och seniorboende. De boende kommer att kunna stanna på hemmaplan för att leva ett gott vardagsliv.För mer information kontakta Margareta Larsson, tf sektorschef äldreomsorg- samt hälso- och sjukvård på Norra Hisingen. Mejla till margareta.larsson@norrhisingen.goteborg.se eller ring 031- 366 91 11

Tommy Godborg, platschef Serneke, Margareta Larsson, tf sektorschef äldreomsorg- samt hälso- och sjukvård på Norra Hisingen, Marie Dellve, projektchef Framtiden Byggutveckling och Jens Adamik, ordf i SDN Norra Hisingen håller ett öga på det första pålslaget för det nya äldreboendet. Foto: Johan Tvedberg