Just nu

Delar av Selma Lagerlöfs parkstråk öppnas i mars

2019-02-25

Under början av mars står de två första delarna av Selma Lagerlöfs parkstråk färdiga – entrén och plazan. Det är ett grönskande nav för möten, lek, avkoppling och aktiviteter som växer fram, som en del i omvandlingen till Selma Stad.

Entrédelen är en plats för lek och aktiviteter för de lite äldre barnen. Där finns redskap för att klättra, snurra och balansera men också utrymmen för möten och häng på trädäcken, vid picknickborden eller i gräset.

I plazadelen finns en ny scen med belysning, ett vattenspel och ett trädäck med picknickbord samt en trappa att sitta i. Det är en lugn och lummig del med platser för vila och möten. Statyn “Pojken och fågeln” av Annika Rydberg står kvar och har fått en mer upphöjd placering längst fram på trädäcket.

 

Mer träd, grönska och blommor
Utöver de träd som redan fanns på platsen har ett 20-tal nya träd planterats för att förstärka känslan av en grön park. För att knyta ihop parkstråket med övriga delar i Selma stad finns sittmurar byggda med tegel liknande det som finns på den nya bebyggelsen runt omkring.

– När vi tar ner byggstängslen är entré- och plazadelen färdigbyggda, med undantag för blommor och låga buskar som vi planterar senare i vår inne i parken. För att lämna utrymme för byggnationen av husen längs med parkstråket måste vi också vänta med planteringarna i stråkets ytterkanter, förklarar projektledare Johan Blomqvist, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad.

 

I slutet av augusti, när parkstråket hunnit bli mer grönt och blommande, kommer de två första delarna att invigas tillsammans med det nya stadsdelshuset och handelshuset, som en del av Backadagen.

 

Byggstart för lekplatsdelen i augusti
Nästa steg i byggnationen av parkstråket är lekplatsdelen. Den börjar byggas i augusti i år och ska stå klar till våren 2020. I den delen kommer det att finnas lekmöjligheter för de lite yngre barnen, till exempel olika klätterredskap, rutschkana, sandlåda, studsmatta, gungbräda och små kullar med gömslen för kurragömmalek.

Den sista delen av parkstråket, vid Kyrkåsbergets fot, börjar byggas först sommaren 2022 och ska vara klar till våren 2023. Där kommer ett litet utegym att finnas och ytor för spel, lek och picknick. Platsen används nu som anläggningsyta och först när kringliggande husbyggnation är klar kommer denna sista parkdel att kunna börja byggas.

 

Frukostmöte 28 februari på Selma Center
Den som vill veta mer är välkommen på frukostmöte på Selma Center den 28 februari kl. 7.30-8.30. Då finns projektledare Johan Blomqvist, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad, på plats för att berätta om hur parkstråket växer fram.

Anmäl er på info@selmastad.se senast den 25 februari.

 

 

I augusti börjar nästa del i Selma Lagerlöfs parkstråk att byggas. Det blir en plats med lekmöjligheter för de lite yngre barnen. Illustration: ÅWL