Just nu

Det runda huset börjar ta form

2021-03-05

På det nya äldreboendet (B1) är taket på plats. Arbeten med att anlägga sedumtak kvarstår. Murningsarbeten på fasaden färdigställs och invändigt pågår målning, arbete med ytskikt och montering av inredning.

På hus B2 färdigställs stommen och därefter kommer taket på plats.

byggarbetsplats, byggkranar, hus byggs


I vårt runda hus, E1, börjar nu arbeten med att resa stommen.

byggarbetsplats, runt hus


För hus C1 startar arbeten med att påla.

I hus C2 kommer arbetet med armering och gjutning av valvet över källaren att pågå. I övrigt så fortsätter markarbeten med formning, armering och installationsarbeten.

I hus C3 fortsätter montering av stommen och man beräknar kunna resa drygt 1 våning per vecka. Invändigt pågår installationsarbeten i källaren och i de lägre våningarna. Montering av fönster påbörjas. Utökad arbetstid under veckorna 10-12: Stomarbeten kommer att pågå måndagar och tisdagar fram till klockan 19.00 samt onsdagar till klockan 18.00.

Planering för sanering och rivning pågår för det nuvarande handelshuset där bland annat Backahus äldreboende och Apoteket har sina verksamheter.

För kvarter O och P2 är ansökan om bygglov inskickat.
Ordinarie arbetstid är måndag – fredag 06.45 – 17.00 (avvikelser kan förekomma).

Översiktlig karta Selma Lagerlöfs Torg