Just nu

Göteborg Energi bygger fjärrvärme för en bättre miljö

2016-04-28

Måndagen den 2 maj startar Göteborg Energi byggnation av fjärrvärmeledning på Selma Lagerlöfs Torg.
Som besökare kommer du att märka av maskiner och öppna schakter i området vid Fiskhuset och längs med torgstråket till biblioteket vidare förbi Backa kulturhus mot gångbron.
Arbetet kan periodvis begränsa framkomligheten i området och beräknas pågå under perioden maj-juli.
Entreprenören som genomför arbetet är Agnesbergs Grävtjänst.

Om du har några frågor kan du vända dig till Göteborg Energis projektledare:
Namn/tfn: Michael Philipsen 031-62 68 87