Just nu

GöteborgsLokaler bygger stadsdelshus och handelshus nu

2017-10-04

Vi har ställt fem frågor till Mats Niklasson, projektledare för GöteborgsLokalers byggprojekt i Selma stad. Nu har de satt spaden i backen vid den tidigare parkeringen.

 

 

 

Vad händer här nu på den tidigare parkeringen?

Vi pålar och förbereder för ett nytt stadsdelshus och handelshus, som byggs på en del av parkeringen. En annan del av parkeringen är dessutom arbetsområde för Trafikkontorets entreprenad. Deras arbetsområde kommer att återgå till parkering igen under hösten.

 

Vad byggs här och hur kommer det att se ut?

Det byggs ett stadsdelshus med rum för kultur och ett handelshus med parkering. Hela stadsdelshuset är som en tredimensionell stor scen där fasaden är formad som en enda stor ridå, som öppnar sig här och där. Promenerar du förbi kan du titta in i huset och se en plats med liv.

 

Bild: White Arkitekter

 

Det byggs även ett handelshus med parkering och vårdhus. Gestaltningsmässigt blir det två byggnadskroppar; handelshuset med parkering och vårdhuset. Utseendet på handelsdelen bär stadsdelens känsla – fylld av liv. Fasaden på handelsdelen kommer kläs med 150-200 plåtkassetter av naturanodiserad aluminium. Varje plåtkassett får en perforering som kommer att skapa upplevelsen av ett ansikte, vilket kommer ge alla kassetter ett unikt, personligt utseende.

 

Bild: Semrén & Månsson Arkitekter

 

Vilka verksamheter kommer man att hitta i de nya husen?
I stadsdelshuset kommer man bland annat hitta stadsdelen Norra Hisingens stadsdelskontor, bibliotek, restaurang, kulturverksamhet, samlingsalar, fritidsgård och seniorverksamhet.
I handelshuset och vårdhuset kommer man att hitta mataffär, tandvård, vårdcentral och annan service och handel.

 

När slås portarna upp till stadsdelshuset och handelshuset?
Våren och sommaren 2019 slår vi upp portarna för två viktiga ankarbyggnader vid torget.

 

Hur anmäler jag mitt intresse om jag vill starta en verksamhet på torget?
Gå in på www.goteborgslokaler.se eller kontakta Jonas Lissel, jonas.lissel@goteborgslokaler.se, 031-335 01 25.