Just nu

Hur man bygger ett helt nytt stadsdelstorg i dag

2017-10-23

Idag deltar GöteborgsLokaler på Sweden Urban Arena i Stockholm och berättar om hur man bygger ett helt nytt stadsdelstorg vid Selma Lagerlöfs Torg. Det nya torget ger bland annat möjlighet till nya handelsytor med plats för både befintliga och nya företag.
Torget genomgår just nu en stor omvandling till en välkomnande och trygg stadsdel. Byggnationen av ett nytt stadsdelshus, handelshus och bostadsrätter är igång och snart byggs även en idrottshall, hyreslägenheter, ytterligare bostadsrätter, äldreboende, trygghetsboende och ett torg- och parkstråk.

 

Sweden Urban Arena är en nationell mötesplats där intressenter inom köpcentrum och cityhandel, detaljhandel och stads- och platsutveckling träffas och nätverkar. Branschorganisationerna Svenska Stadskärnor, Sveriges Centrumutvecklare och NCSC (Nordic Council of Shopping Centers) arrangerar Sweden Urban Arena. Syftet är att sammanföra fastighetsägare, kommuner, detaljhandel, centrumutvecklare och stadsplanerare för att främja utvecklingen av morgondagens mötes- och handelsplatser: levande, attraktiva och väl integrerade i ett samhälle där människor bor och verkar.

 

Bild: Semrén & Månsson