Just nu

Klättertorn, koja och träd som doftar kaka i nya delen av Selma Lagerlöfs Parkstråk

2019-11-11

Klättertorn med sju meter lång rutschkana och klätterställning av stora stockar blir de största lekattraktionerna i den del av Selma Lagerlöfs parkstråk som byggs fram till våren 2020.

På gräsytan framför Lisa Sass förskola växer nu den tredje delen av Selma Lagerlöfs parkstråk fram. Förutom spännande klätterredskap, rutschkana och studsmatta kommer blommor och buskar att planteras och träd som luktar kaka.


Lekplatsdelen byggs i första hand för barn i åldrarna 6 till 11 år. Sedan i augusti växer den fram intill socialkontoret, som en förlängning av Lisa Sass förskolegård. En grind från gården in till parken ska göra det enkelt för förskolan att använda lekplatsen.

– Hittills har vi byggt de två största lekattraktionerna. En klätterställning av stockar i lärkträ och ett klättertorn med en sju meter lång rutschkana, berättar projektledare Johan Blomqvist, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stad. 


På en delvis befintlig kulle, där det idag står tre svarttallar, kommer en koja i form av en kub med hål i att byggas. Runt kojan blir det lekbuskage och gångar som förbinder klätterleken med en studsmatta. Två murar kommer att byggas som en fortsättning på de tegelmurar som finns längs parkstråkets plaza- och entrédel.


Träd med söt vaniljdoft
I december kommer åtta nya träd att planteras, bland annat två Katsuror, som kallas ”kakträd” på grund av att deras löv på hösten får ens söt, vaniljliknande doft av nybakade kakor.

Övriga träd som planteras är näverhägg med vacker rostfärgad bark och vit vårblomning, bergskörsbär med rosa blomning, svarttall som också finns i entrédelen, robinia med vit vårblomning och ullungrönn som på hösten får både röda bär och blad.

Den gula hybridtrollhasseln som finns i plazadelen, och som lyser med gula blommor redan i januari/februari, kommer att planteras även i lekplatsdelen. Där kommer också att finnas honungros, klematis, dvärgbambu och gräsytor.


Vattenspelet grusat
Entré- och plazadelarna har varit färdiga och öppna sedan i mars i år. De är uppskattade och används flitigt. 

Det vi kommer att justera är vattenspelets betongyta. Det har bildats en så kallad gjuthud på ytan, som skapar halkrisk. Därför grusar vi nu den och inom kort kommer vi att fräsa bort gjuthuden för att få en räfflad yta och därmed minska halkrisken, förklarar Johan Blomqvist.


Lekplatsdelen klar till våren
Lagom till Backadagen den 30 maj ska lekplatsdelen vara helt klar men redan sista mars ska den vara färdigbyggd och öppnas. Under tidig vår planteras buskarna och perennerna.

Den sista delen av parkstråket, vid Kyrkåsbergets fot, börjar byggas först sommaren 2022 och ska vara klar till våren 2023. Där kommer ett litet utegym att finnas och ytor för spel, lek och picknick. Platsen används nu som anläggningsyta och först när kringliggande husbyggnation är klar kommer denna sista parkdel att kunna börja byggas.