Selma stad har många goda sidor. Det finns väl utbyggd service, bra kollektivtrafik, det är nära både till Göteborgs centrum och till grönska. Framförallt är stadsdelen väldigt omtyckt av de som bor här.

Leva

Handel & service

Mitt i Selma stad hittar du torget – med handel och service för att du skall leva ett gott vardagsliv. Ett nytt centrumkvarter med matbutik och handel i gatuplan kommer att byggas.

Idrott

En idrottshall som innehåller både idrottsverksamhet och studentbostäder planeras, vilket medför att kvarteret kommer att vara fyllt av liv under dygnets alla timmar. I gatuplan, ut mot parkstråket, kommer publika lokaler, som gym, café och butiker att ligga.

Kultur

Ett stadsdelshus med plats för teater, bibliotek, café, kulturskola, mötesplats för seniorer och fritidsgård planeras. Med bred verksamhet kommer huset att vara fyllt av liv från tidig morgon till sen kväll.

Natur

Det nya parkstråket, Selma Park är fyllt av grönska, avkoppling, möten och aktiviteter. Tillsammans med torgstråket är Selma Park basen för det sociala livet. Parken, en attraktion för hela Göteborg, ska locka besökare i olika åldrar och med olika intressen. Parken planeras utifrån inkomna förslag i en allmän arkitekttävling, anordnad av Park- och Naturförvaltningen.

Kollektivtrafik

Idag stannar stombussarna 18 och 19 här. Med dem tar man sig till centrum på drygt en kvart. Med buss 45 tar du dig både till Bäckebol och direkt till Marklandsgatan. Det utreds också om spårvägen ska byggas till Selma stad.

Skola

Skälltorpsskolan, en skola med c:a 440 elever i årskurserna 6-9, ligger nära parkstråket och innefattar även Svenska Balettskolan. Skolan erbjuder också vetenskapsklasser där man satsar mer på för dig som vill satsa lite mer på naturorienterade ämnen och matematik.