Just nu

Ljust och grönt på torget

2020-12-18

Fiskhuset i belysning
Selma Lagerlöfs Torg i Selma stad.

I år har julbelysningen förstärkts på torget med nya slingor på Fiskhuset och flaggstängerna mot Litteraturgatan. Något som vi hoppas både skapar stämning och även blir ljusare och tryggare på torget. 


Mera buskar och träd
Nu har efterlängtade nya perenna buskar och träd planterats på torget av Park- och naturförvaltningen. Ni ser flikbladig gråa, korstörne, körsbärskornell och funkia. Det kommer kompletteras till våren när det dyker upp en hel del lökväxter i rabatterna och annat fint som kommer att blomma. 


Lätt att orientera sig
Det ska vara lätt att hitta rätt i Selma stad. För att underlätta att hitta rätt till butiker och verksamheterna på torget under byggtiden finns nu två nya orienteringstavlor på plats. En vid hissentrén till P-huset och en utomhus på Fiskhusets gavel mot Litteraturgatan.

Orienteringstavla över Selma Lagerlöfs Torg.