Just nu

Namn på nya gator i framtida Selma stad

2016-05-20

Sigrid Storrådas Gata, Gullhavregatan och Palmträgatan.
Det är namnen på tre framtida gator i nya Selma stad som nu har fått namn efter beslut i Kulturnämnden. De nya gatunamnen tar fasta på Selma Lagerlöfs författarskap och befintliga gator runt torget.

Selma Lagerlöf skrev om drottningen Sigrid Storråda 1899 i boken “Drottningar i Kungahälla”. En kvinna som beskrivs som både vacker och härsklysten men även klok och förutseende.

Namnet Gullhavregatan är sprunget ur gräset gullhavre som oftast finns i parker, skogsbryn och ängsmarker.

Namnet Palmträgatan anknyter både till befintliga gator som t ex Poetgatan och Sägengatan samtidigt som palmträdet beskrivs i Selma Lagerlöfs bok “Läsebok för Folkskolan” från 1868. Frukterna från palmträdet sägs vara av yppersta beskaffenhet och öknens välsignelse.

Karta nya namn Selma