Just nu

Nu börjar rivningen

2020-02-28


Vi ställde några frågor till Marie Dellve, projektchef på Framtiden Byggutveckling som bygger hyresrätter för Familjebostäder på torget.


Hej Marie!
Tanken var att det gamla handelshuset skulle rivas under hösten men det står fortfarande kvar.

Hur har det gått med det förberedande arbetet inför rivningen?
Det har varit ett mer omfattande arbete att sanera huset än planerat, vilket gjort att vi fått en försening av rivningsentreprenaden.


Närmar det sig rivning av huset snart?
Nu närmar sig rivning av huset och vi har påbörjat forcering för att minska förseningen. Forceringen innebär att arbetstiderna kommer att utökas och utföras under både vardagar och helger.


Hur kommer det påverka omgivningen?
Det innebär i första hand saneringsarbeten och bedöms inte innebära alltför mycket störande verksamhet. Bland annat kommer fönster och dörrar demonteras/saneras. Den mer synliga rivningen påbörjas vecka 11 med en maskin och ytterligare maskiner kommer arbeta från och med vecka 14. När rivningen av huset pågår kommer det att medföra buller och transporter men vi kommer att göra vårt yttersta för att det inte ska märkas alltför mycket.


Vad kommer byggas först och hur kommer husen att se ut?
Byggnationen av hus B1, äldreboendet, och hus B2, hyresrätter och lokaler, startar i maj 2020. Husen kommer att byggas med fasader i tegel och på taket kommer solceller att installeras.


När blir det inflyttning?
De första husen planeras vara färdigställda under hösten 2021.