Just nu

Nu görs taket vädertätt

2020-12-15

Nya Backahus blir vädertätt.

Vi är i mitten av december och på äldreboendet (hus B1) görs nu taket vädertätt och fortsätter att mura fasader. Inne i huset arbetats det bland annat med ventilation, el, larm och värme.

I huset i samma kvarter som äldreboendet (hus B2) fortsätter arbetena på entréplan där det kommer byggas fyra lokaler. I övriga huset kommer det byggas hyresrätter.

I det runda huset (hus E1) gjuts plattan för entréplanet och de väggar som ska omsluta en stor lokal och entré till bostäderna börjar byggas.

I det höga punkthuset (hus C3) och i huset bredvid i samma kvarter (hus C2) där det byggs bostadsrätter fortsätter arbetet med källarvåningar och entréplan.