Just nu

Nu läggs grunden för kvarter 5 vid Litteraturgatan

2021-04-28

flygbild, byggarbetsplats, markarbete, Litteraturgatan
Byggnationen av kvarter 5 lite från ovan.

I kvarter 5 byggs nu parkeringshus med bostäder ovanpå, där det kommer bli 20 hyresrätter. Pålningen är klar och en del armeringsarbeten har gjorts och gjutning av pålfundament pågår. Snart börjar arbetet med att gjuta bottenplattan, ett arbete som kommer pågå ca 7 veckor. Det beräknas vara klart i början av maj. De prefabricerade elementen kommer med start i mitten av maj, och är färdigmonterade i början på september. Den stora tornkranen, som ska lyfta de prefabricerade elementen, monteras några dagar innan prefableveranserna kommer.


Från och med 17 maj kommer Baron Rogers gata att enkelriktas. Det innebär att de som har behov att komma till Baron Rogers gata med bil får köra in via Markurells gata i norr och köra ut i söder mot Krumelurberget och Litteraturgatan. Det kommer att skapas förutsättningar för genomkörning för bil och lastbil på det som tidigare använts som gång- och cykelbana mellan Baron Rogers gata och Markurellgatan.


Illustration kvarteren 1-11 Litteraturgatan
Illustration över kvarteren 1-11 längs Litteraturgatan.