Just nu

Nu formas allt som stadsdelshuset ska innehålla

2017-11-24

Vi har ställt fem frågor om det nya stadsdelshuset med rum för kultur till Åsa Lorentzi, processledare Jämlikt Norra Hisingen SDF Norra Hisingen och projektledare stadsdelshus med rum för kultur. Åsa samordnar stadsdelsförvaltningens arbete med det nya stadsdelshuset, byggnationen är i full gång och vi är nyfikna på vad det nya stadsdelshuset kommer att innehålla.

 

 

Bild: Johan Tvedberg

 

 

Vilka verksamheter kommer att finnas i stadsdelshuset?
Det är både enkelt och svårt att svara på. De verksamheter som stadsdelsförvaltningen driver idag, som ska flytta in i det nya huset är bibliotek, kulturskola, fritidsgård, Livslust, daglig verksamhet och Selma Center. Men att flytta in i det nya huset skapar möjligheter att arbeta på andra sätt. Vi behöver också arbeta resurseffektivt och hitta nya lösningar för att få ekonomin i stadsdelsförvaltningen att bära långsiktigt. Vi har uppdrag från politikerna att skapa generationsöverskridande mötesplatser och när vi arbetar för en jämlik stadsdel och socialt hållbar utveckling behöver vi skapa möjligheter för nya, oväntade möten mellan människor. Så vad verksamheterna kommer att kallas i det nya huset och hur de utformas, det vet vi inte exakt ännu. Det är sådant som projektledningsgruppen för det nya stadsdelshuset med rum för kultur håller på att arbeta med. Det viktiga är att vi ska skapa ett öppet, inkluderande och välkomnande hus för olika åldrar, människor från olika delar av stadsdelen och även andra göteborgare. Vi hoppas att huset blir fullt av liv på många av dygnets timmar och veckans dagar. I huset kommer det också arbeta omkring 150 personer som är anställda i stadsdelsförvaltningen på olika funktioner. Det är t ex stadsdelsdirektören och äldreomsorgschefer liksom bibliotekarier, vaktmästare, verksamhetsutvecklare och nämndsekreterare tillsammans med många andra. Dessutom kommer stadsdelsnämnden sammanträda i huset. Det kommer också finnas en restaurang i bottenvåningen, som drivs av en privat aktör.

 

Hur har ni arbetat i processen för att fylla huset med innehåll och funktioner för både verksamheter och medborgare?
Mycket av detta arbete ligger framför oss. Några av delprojektledarna i stadsdelsförvaltningens projektgrupp jobbar med just den frågan. Det är ett arbete både inom stadsdelsförvaltningen men också genom möten där vi hoppas att medborgare, föreningar och andra aktörer vill delta och bidra med idéer och aktiviteter.

 

Hur vill du att medborgarna ska nyttja det nya stadsdelshuset?
Jag hoppas att det kommer vara många som vill besöka det nya huset och ser det som en trivsam och naturlig plats att vara på. Och även många som vill bidra med att organisera och bjuda in fler till aktiviteter. Att titta in på biblioteket och läsa en tidning och låna en film, att ta en kopp kaffe och sitta på uteserveringen och titta på folk, leda en danskurs, delta i jobcoaching, lyssna på en poesiläsning, vara med på läxhjälp eller vara volontär och hjälpa till med läxläsning, förlägga sitt föreningsmöte till ett av mötesrummen eller träna inför en konsert. Kanske kommer du in och har en idé på något som du vill arrangera eller bidra med i huset?

 

Vad händer nu och framöver tills stadsdelshuset invigs?
Nu jobbar vi med hur verksamheterna ska samarbeta och jobba i det nya huset och att planera för att olika grupper av medarbetare, medborgare och föreningar ska kunna bidra och vara aktiva i arbetet. Vi håller också på med frågan om hur vi ska organisera städning, rumsbokning och andra sådana praktiska saker i ett hus som kommer vara fullt av aktivitet på många olika tider. Vi jobbar också med hur vi som är administrativa tjänstepersoner ska förändra vårt arbetssätt eftersom vi inte kommer ha egna skrivbord och kontor i det nya huset utan arbeta aktivitetsbaserat. Vi kommer ha olika miljöer på kontoret som vi kan välja beroende på vilken typ av arbetsuppgift vi ska göra. Det är en omställning och kräver av oss att vi vågar pröva nytt. Vi håller just nu också på med workshops om hur huset ska inredas. Kanske får du en fråga om att vara med på en av dem?

 

Vad har varit roligast i det här arbetet?
Det roligaste är att stadsdelsnämnden vågar satsa på att bygga ett hus som ska bidra till en socialt hållbar stadsdel. Ett hus där alla ska känna sig välkomna.  Ett hus för framtiden!
Det roligaste just nu är att få vara med och forma innehållet i huset. Både vad vi ska göra och hur vi ska inreda huset för att möta många olika behov.

 

Bild: Johan Tvedberg

På bilden ser du projektledningsgruppen och från vänster:
Bengt Frisk och Mari Leion som jobbar med bygg- och teknikfrågor
Åsa Lorentzi, projektledare
Ida Angelholm Bankel, jobbar med det aktivitetsbaserade kontoret
Anna Lifjorden, jobbar med kultur-, fritids- och föreningsverksamheter i huset
Heléne Gustafsson, jobbar med hur vi ska organisera ledning och service
Karolina Österblom, saknas på bilden, jobbar med hur vi skapar ett inkluderande och välkomnande hus, och stödjer därmed övriga i projektgruppen med dessa frågor