Just nu

Nu rivs det gamla handelshuset

2019-09-13

I oktober rivs det gamla handelshuset på Selma Lagerlöfs Torg. Med anledning av att det gamla handelshuset nu ska rivas för att göra plats för äldreboende och hundratals hyres- och bostadsrätter har vi ställt fem frågor till Marie Dellve. Hon är projektchef på Framtiden Byggutveckling, som bygger hyresrätter för Familjebostäder vid torget. Nu har det nya handelshuset invigts och Backa Kulturhus har flyttat in i stadsdelshuset.

Vad händer med det gamla handelshuset?
Det gamla handelshuset kommer att rivas för att ge plats för 336 bostäder, både hyresrätter och bostadsrätter, och ett äldreboende med 56 lägenheter.

Vad händer före själva rivningen av huset?
Det görs en syn och miljöinventering av byggnaden och monteras vibrationsmätare på omkringliggande byggnader.  I september sätts stängsel upp runt den blivande byggarbetsplatsen. Det innebär också att parkering hänvisas till det nya P-garaget i handelshuset.

Vad blir nästa steg?
I oktober inleds rivningsarbetet av byggnaden. Förutom själva rivningen kapas också befintliga pålar i marken och det görs en syn efter rivningen.


På vilket sätt märker boende och besökare på torget av rivningen?
Eftersom det är en stor byggnad som ska rivas kommer stora maskiner att användas. Vi kommer att göra vårt yttersta för att det inte ska märkas alltför mycket men det kommer att medföra buller och transporter.


När startar byggnationen av de nya husen och när beräknas det vara klart för inflyttning?
Byggnationen av kvarter B1 och B2 startar i januari 2020 och planeras vara färdigställd under sommaren 2021.