Just nu

Ny infart till Selma Lagerlöfs Torg

2017-09-13

Arbetena med omvandlingen av Selma Lagerlöfs Torg fortsätter nu i allt högre takt, vilket även kommer att märkas i området.

 

Från den 15 september:

GöteborgsLokaler spärrar av ett område för husbyggnation
Under veckan kommer anläggning av ny byggarbetsplats för byggandet av stadsdelshuset och handelshuset att påbörjas. På fredag kommer nuvarande infart till torget att stängas av då byggstaket/plank kommer att sättas upp runt det nya byggplatsområdet. Under oktober/november kommer den befintliga byggarbetsplatsen med byggbodar att demonteras och ny permanent infart till torget från Backadalen kommer att öppnas.

 

En ny infart till Selma Lagerlöfs Torg öppnar
En tillfällig infart till torget kommer att anläggas från Backadalen, ungefär där gamla gångbron låg, se nedan karta. Infarterna till torget kommer att skyltas väl från Backadalen och även belysas.

 

Byggnationen av parkstråket drar igång
Park- och naturförvaltningen börjar sina förberedande arbeten inför kommande parkstråk.

 

Har du frågor om GöteborgsLokalers arbete kontakta:

Selma Center på 031-366 80 07.

 

Vid andra frågor kontakta oss direkt på telefon:

Niclas Bryngelsson, byggledare på trafikkontoret

tel: 073-311 89 89

 

Per-Olof Kjell, entreprenörens platschef

tel: 0703-94 70 70

 

Göteborgs Stad kontaktcenter

tel: 031-365 00 00, goteborg@goteborg.se

tel: 031-365 00 00, goteborg@goteborg.se