Om Selma Stad

Framtid

Selma stad är en plats för livets alla delar. Här finns handel och service, kultur och idrott. Torget är hjärtat, Litteraturgatan är pulsådern, parkstråket och naturen är lungorna. En stadsdel fylld av liv från morgon till kväll. Här vill man bo, arbeta och leva.

Selma stad är en plats där man hämtar kraft, där man känner sig lika välkommen som trygg. En plats där det finns en kontinuitet, ett tydligt sammanhang mellan då, nu och framtiden. Ett föränderligt gemensamt sammanhang och en delaktighet som man skapar, varje dag, tillsammans.

Göteborg blir större. År 2035 tror man att Göteborg har 150 000 fler boende och 80 000 fler arbetstillfällen och är kärnan i en arbetsmarknadsregion med nästan 2 miljoner invånare. Backa är ett av stadens prioriterade utbyggnadsområden och i den första etappen kommer det bland annat att byggas över 1 000 nya bostäder, stadsdelshus med rum för kultur, handelshus, verksamhetslokaler, torg- och parkstråk. På sikt planeras för upp till 3000 nya bostäder i området.

Vill du läsa mer om stadsutvecklingen i Göteborg?

Gå in på:

Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling