Just nu

Översta våningen på äldreboendet är nådd

2020-11-11

November är här och översta våningen är nu nådd på det nya äldreboendet (B1) vid torget. Under november startar byggnation av taket och arbetet med att mura fasaden kommer också att pågå.

I hus B2 bredvid färdigställs källaren och nästa steg blir entréplanet som kommer att innehålla fyra lokaler och bostäder.

I det runda huset (E1) gjuts nu plattan för entréplanet där det bland annat kommer finnas en stor lokal och entré till bostäderna.

I hus C2 och C3, som byggs av Vestia på uppdrag av Egnahemsbolaget, fortsätter arbetet med källarvåningarna.