Just nu

Pris till Skälltorpsskolan

2016-09-02

Ett jättestort grattis till Skälltorpsskolan i Backa där lärare och elever har tilldelats Karin Söderstipendiet för arbetet med Selma Lagerlöf och hennes texter. Skolan har samarbetat med Selma Lagerlöf-sällskapet i drygt två år. Hennes texter passar bra för ungdomar i högstadiet. Dessutom ligger skolan vid Selma Lagerlöfs Torg med många gator i området som har namn kopplade till hennes verk.

De har med modern teknik närmat sig författarinnans texter och började med att eleverna fick gå ut och fotografera sig med iPaden vid exempelvis Akkas gata eller Kavaljersgatan och sedan ta sig an texterna utifrån det. De allra flesta kände inte till att gatunamnen var kopplade till böcker av en känd författare. Efteråt har de fortsatt med att skriva egna texter, göra filmer och konst utifrån teman hämtade ur Selma Lagerlöfs böcker.

Pris_skalltorpsskolan