Just nu

Selma stad växer vidare längs Litteraturgatan

2020-08-10

Till hösten sätts spaden i marken för Selma stads fortsättning längs med Litteraturgatan. Gatan kommer att byggas om och en kvartersstad växa fram, i samma stadsmässiga stil som börjat ta form vid Selma Lagerlöfs Torg.


Illustration: OkiDoki! Arkitekter


I oktober planerar Trafikkontoret för start med ombyggnad av gatan till en levande stadsgata med bland annat ett samlat kollektivtrafikstråk i mitten av gatan, som också kommer få ett gång- och cykelvänligt stråk.


Längs med Litteraturgatan kommer en trivsam kvartersstad med tydlig grön identitet och stadsmässig karaktär växa fram. Totalt kommer ca 550 hyresrätter med storlekarna 1-5 rum och kök byggas under perioden 2020-2026 i åtta kvarter tillsammans med verksamhetslokaler, mötesplatser, insprängda parkytor och gröna kvartersgårdar. Kvarter 5 är först ut med ett kombinerat p-hus och bostäder ovanpå.


– För att ge plats för kvarter 5 rivs det befintliga p-huset med start i november i år. Sedan planerar vi för byggstart i början av nästa år, vilket vi verkligen ser fram emot, berättar Anna Wetterberg, projektledare på Framtiden Byggutveckling, som bygger för Poseidon.


Totalt byggs elva kvarter längs Litteraturgatan och i tre av dem bygger Egnahemsbolaget över 200 bostadsrätter.


– Vi planerar för byggstart under 2021 för 60 bostadsrätter med ettor till fyror i ett lamellhus och ett loftgångshus. Vi bygger även orangeri, miljöhus och cykelförråd och allt beräknas stå klart till sommaren 2023, berättar Annika Carlsson, projektledare på Egnahemsbolaget.


De nya bostäderna längs med Litteraturgatan ska på ett naturligt sätt smälta in i den befintliga miljön. Husen byggs i varierad och brokig kvartersbebyggelse för att skapa en variation i arkitekturen och kvarteren får trivsamma innergårdar med plats för umgänge.


Gaturummet utformas tryggt med entréer och portar i den nya bebyggelsen som vänds mot gatan för att skapa liv och rörelse. Bottenvåningarna får liv genom att placera gemensamhetslokaler, cykelrum, miljörum och lägenheter där, samt några lokaler för olika typer av verksamheter. Vi fyller på med mer liv i Selma stad.


Byggstart för kvarter 5 är planerad till början av 2021.
Illustration: QPG/TMRW