Just nu

Spännande byggplank med Skälltorpsskolan

2018-07-02

Under våren har elever på Skälltorpsskolan deltagit i ett bildprojekt på byggplanket som omgärdar parkstråket som byggs i Selma stad. Byggnationen av parkstråket har inverkat på elevernas väg till skolan. Eleverna behöver gå längre för att komma till skolan och passera stökiga byggområden. Ett grönt byggplank har satts upp längs området där parkstråket byggs och eleverna har involverats i bildprojekt inom ramen för sin undervisning. Det inleddes med idéinsamling hos eleverna i årskurs sju och under våren målades tavlor på planket. Se alla fantastiska tavlor längre ner på sidan.

 

Målet med satsningen “Byggplatsen som arena” är att staden har utvecklat byggplatserna till plattformar för att engagera både göteborgarna, besökare och näringsliv i stads­utvecklingen. Här har den lokala anknytningen förstärkts genom att bjuda in invånare till delaktighet och medskapande. På så sätt belyses stadsutveckling ur ett nytt perspektiv och platsernas aktiviteter blir en del i berättelsen om vägen mot det nya Göteborg.