Just nu

Tak på nya Backahus Äldreboende

2021-02-08

Arbete på byggarbetsplats

I februari fortsätter byggnationen vid torget med kvarteren B, C och E. I kvarteren B och E byggs äldreboende, hyresrätter och verksamhetslokaler av Framtiden Byggutveckling för Familjebostäder och bostadsrätter i kvarter C av Egnahemsbolaget.


Nu är taket lagt på äldreboendet (hus B1) och nästa steg blir att anlägga sedumtak. Invändigt pågår arbeten med installationsväggar, innerväggar och målningsarbeten. I huset bredvid (hus B2) fortsätter arbeten med våningsplan två där stommen beräknas klar i mars.


I det runda huset (E1) är gjutning av bottenplatta och vatten och avloppsanslutningar klara. I mars börjar man resa stommen för huset och då startas även pålning inför byggnation av 27 hyreslägenheter i hus C1.


I Egnahemsbolagets hus C2 pågår arbete med källaren. I hus C3, som kommer bli tio våningar högt, monteras prefabelement för våningsplanen. Just nu är andra våningen rest och de kommer resa ca 1 våning per vecka.


Det nuvarande handelshuset där Backahus Äldreboende ligger på andra våningen kommer att rivas för att ge plats för fler bostäder. Nu pågår planering för sanering och rivning av huset.


Transporter till och från byggarbetsplatsen via Nils Holgerssons gata och Gåsagången 53-56 är igång och just nu med bland annat stommen till hus C3.

Översiktlig karta Selma Lagerlöfs Torg
Översiktlig bild över nya kvarter i Selma stad.