Just nu

Trafikkontoret informerar

2016-10-19

Mark- och Energibyggarna börjar med vatten- och ledningsarbeten i slutet av vecka 42. Arbetet kommer att starta vid korsningen precis utanför Selma Center och sedan arbeta sig längs gatan mot Litteraturgatan. Framkomligheten för gångtrafikanterna begränsas. Det utskjutande taket som löper utanför Hemköp och Selma Center m fl kommer att tas ner för att arbetet ska kunna genomföras.